FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

2021. GODINA

2020. GODINA

2019. GODINA

2018. GODINA

2017. GODINA

2016. GODINA

2015. GODINA

2014. GODINA

2013. GODINA

2012. GODINA

2011. GODINA

2011. GODINA

Polugodišnji izvještaj, 30.06.2011. godina

2010. GODINA

2009. GODINA

2009. GODINA

Polugodišnji izvještaj, 30.06.2009. godina

Prečišćen tekst Prospekta pete emisije akcija:

2008. GODINA

2007. GODINA