LJUDSKI RESURSI

Ljudski potencijal predstavlja srž svake uspešne strategije poslovanja, pa tako i pružanja usluga osiguranja. Upravljanje ljudskim resursima i njihov razvoj u „Dunav osiguranje“ a.d. usklađeni su sa strateškom orijentacijom Kompanije da izađe u susret klijentima, uz uspostavljanje i održavanje najvišeg nivoa usluga, poštovanja pravila struke i poverenja kao ključne vrednosti u komunikaciji sa osiguranicima.

Kako bi adekvatno odgovorila na zahteve svojih klijenata i realizovala poslovne ciljeve, Kompanija podržava različite programe edukacije, profesionalnog usavršavanja i individualnog stručnog razvoja zaposlenih. Programi se sprovode interno, i to čine stručnjaci zaposleni u Kompaniji, i eksterno, što podrazumeva angažovanje različitih obrazovnih organizacija i ustanova.

Naročita pažnja poklanja se edukaciji zaposlenih koji rade neposredno na pružanju usluga u osiguranju. Konstantna obuka usmerena ka poboljšanju usluga osiguranja uključuje rešavanje zadatka da se potrebe osiguranika i osiguravača usklade. Pri tom se prilagođavamo promenama u okruženju i na tržištu. Stečena znanja i veštine primenjuju se i proveravaju u praksi, a najznačajnije merilo predstavlja zadovoljstvo naših klijenata.
Nastojeći da stvori okruženje u kome se neguje kultura dijaloga i gde su dobri međuljudski odnosi na prvom mestu, Kompanija podstiče zaposlene da permanentno stvaraju nove vrednosti i postižu vrhunske rezultate.

Stoga podržavamo zaposlene koji žele da se druže i jačaju timski duh. Postoje različiti oblici udruživanja zaposlenih, u zavisnosti od interesovanja. Tako Udruženje „Dunav ars“ okuplja kreativne članove koji se bave raznim oblicima umetničkog izražavanja (slikanje, vajarstvo, pisanje..). Izložbe tog udruženja često imaju i humanitarni karakter.

Udruženje planinara „Dunav“ okuplja zaposlene koji su ljubitelji prirode i zajedno provode vreme na organizovanim planinarskim izletima, a neki od njih već su osvojili više poznatih svetskih vrhova – Mont Everest, Denali… U tome im je, donacijama, pomogla i Kompanija.

Kompanija pruža priliku mladima, pre svega studentima fakulteta i viših škola, da svoju obaveznu praksu obave u „Dunav osiguranju“. Na taj način dolazimo do najboljih pojedinaca koji poseduju odgovarajući profesionalni potencijal za rad i dalji razvoj karijere u Kompaniji.

Uobičajen vid pomoći mladim talentima su i stipendije, koje se mogu dodeliti za osnovne ili postdiplomske studije.

Unapređivanjem i razvijanjem usluga, podizanjem efikasnosti poslovanja i inovativnosti, želimo da zajedno stvaramo vrednosti koje će zadovoljiti zahteve, želje i očekivanja naših osiguranika, akcionara i okruženja u kojem poslujemo, a samim tim i zaposlenih u Kompaniji „Dunav osiguranje“.

DA LI SE ŽELITE PRIDRUŽITI NAŠEM TIMU?

Ukoliko ste zainteresovani da postanete dio našeg poslovnog tima, pošaljite Vašu biografiju na e-mail adresu info@dunav.ba