IMOVINA

OSIGURANJE OD PROVALNE KRAĐE I RAZBOJNIŠTVA

U čemu je značaj i koje su specifičnosti ovog osiguranja?

Ako obratite pažnju na izveštaje iz medija i iskustva iz okoline, postajete svjesni činjenice da su provalne krađe i razbojništva dio svakodnevice, kako kod nas, tako i u svijetu. Čak i uz savremene mjere obezbjeđenja, dešava se da nečiji novac ili druge vrijedne stvari nestanu netragom. Jedan od najboljih načina za naknadu pričinjene štete je, svakako, osiguranje imovine od provalne krađe i razbojništva.

Šta se osigurava?

Predmet osiguranja mogu biti sljedeće pokretne stvari koje su u svojini osiguranog lica:

  • namještaj, uređaji, mašine i aparati, zalihe, umjetnička djela, knjige, razne zbirke i vrijedni predmeti i sl.;
  • gotov novac u raznim depoima, dragocjenosti, mjenice, čekovi, akcije;
  • gotov novac u mjenjačnicama, bankama, novac u prenosu;
  • stvari zaposlenih kod osiguranika, stvari drugih lica za koje je osiguranik odgovoran po osnovu ugovora i slično.

 

Stvari se mogu osigurati prema spisku koji sadrži sve identifikacione podatke ili kao skup, ukoliko se u skladu sa zakonom vodi uredna knjigovodstvena evidencija.

Koji su rizici pokriveni?

Osiguravajuća zaštita se pruža od izvršenja ili pokušaja izvršenja rizika provalne krađe i razbojništva, a u nekim slučajevima i obične krađe, kao i od posljedica obesti i vandalizma u toku izvršenja provalne krađe.

Na koju vrijednost se zaključuje osiguranje?

Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja. Suma osiguranja je ujedno i maksimalni iznos koji se može isplatiti u slučaju ostvarenja nekog od rizika, pri čemu ona može biti procjenjena od strane Vas ili stručnog lica, preuzeta iz knjigovodstvene evidencije ili ugovorena u visini eventualne štete (suma “I rizika”) gdje je to moguće.

Od čega zavisi visina premije osiguranja?

Visina premije osiguranja zavisi od visine sume osiguranja, načina osiguranja, mjesta i smjestišta osigurane stvari, vrste predmeta osiguranja, visine novčanih sredstava koja se osiguravaju, ugovorenih doplataka i odobrenih popusta.

Šta se naknađuje u slučaju štete?

Ukoliko je došlo do uništenja ili odnošenja stvari, naknađuje se vrijednost osigurane stvari do sume osiguranja. Ukoliko je došlo do oštećenja, naknađuju se troškovi popravke (rad i materijal) osigurane stvari. Osim toga, naknada obuhvata u određenom procentu i štete na građevinskom objektu, instalacijama i opremi u građevinskom objektu u kome se nalaze osigurane stvari, a koje su nastale prilikom izvršenja ili pokušaja izvršenja provalne krađe.

Pored ovoga, vrši se i naknada troškova koje je osiguranik učinio za preduzete mjere otklanjanja i smanjenja štete, čak i kad su one bile bezuspješne.

Kakve pogodnosti možete da očekujete?

Ispunjenje određenih uslova (mjere obezbjeđenja od osiguranih opasnosti, obim pokrića, zatim izbor perioda trajanja ugovora o osiguranju, način plaćanja itd.) su faktori koji pružaju mogućnost za odobravanje različitih popusta na obračunatu premiju od strane naše Kompanije.

Dodatna pitanja?

Ukoliko želite da saznate nešto više o osiguranju imovine od provalne krađe i razbojništva i ukoliko imate pitanja koja se odnose konkretno na imovinu Vaše firme ili bilo koju drugu imovinu koju biste iz sopstvenih interesa željeli da osigurate, obratite se našoj najbližoj filijali ili poslovnici na kontakt telefone.

MOTORNA VOZILA

Osiguranje od auto-odgovornosti,
auto-kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu.

PROČITAJ VIŠE

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

PROČITAJ VIŠE

IMOVINA

Osiguranje nepokretne i pokretne imovine fizičkih i pravnih lica od rizika: požara, provalne krađe…

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

U pitanju je kvalitetan, sveobuhvatan i cjenovno prihvatljiv paket osiguranja, na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u prevozu, osiguranje plovila i osiguranje vazduhoplova.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične djelatnosti.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita, grupno osiguranje korisnika tekućih računa, kao i osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

Pogledajte našu ponudu osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE POMOĆI

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbjeđuje osiguraniku 24 sata na dan.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Pod osiguranje produžene garancije za korištena vozila spada garancija za ispravan rad dijelova vozila.

PROČITAJ VIŠE