OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

OSIGURANJE OD OBAVEZE PLAĆANJA CARINE, POREZA I DRUGIH UVOZNIH DADŽBINA ZA KONTEJNERE KOJIMA JE ODOBREN PRIVREMENI UVOZ

Vrši se osiguranje obaveze plaćanja carine, poreza i drugih uvoznih dažbina za kontejnere kojima je

prethodno odobren privremeni uvoz, bez podnošenja carinskih isprava koje se traže prilikom uvoza ili ponovnog izvoza kontejnera.

Predmet osiguranja je osiguranikova odgovornost za obavezu plaćanja carine, poreza i drugih uvoznih dažbina za kontejnere kojima je odobren privremeni uvoz, bez podnošenja carinskih

isprava koje se traže prilikom uvoza ili izvoza kontejnera, a na osnovu izdatog kontejnerskog kontrolnika. Osiguravač je obavezan da naknadi osnovane iznose carine, poreza i drugih uvoznih dažbina za kontejnere kojima je odobren privremeni uvoz, izdat “kontejnerski kontrolnik” od strane

Udruženja i za koje je sklopljen ugovor o osiguranju, a do limita definisanog tim ugovorom.

MOTORNA VOZILA

Osiguranje od auto-odgovornosti,
auto-kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu.

PROČITAJ VIŠE

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

PROČITAJ VIŠE

IMOVINA

Osiguranje nepokretne i pokretne imovine fizičkih i pravnih lica od rizika: požara, provalne krađe…

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

U pitanju je kvalitetan, sveobuhvatan i cjenovno prihvatljiv paket osiguranja, na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u prevozu, osiguranje plovila i osiguranje vazduhoplova.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične djelatnosti.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita, grupno osiguranje korisnika tekućih računa, kao i osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

Pogledajte našu ponudu osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE POMOĆI

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbjeđuje osiguraniku 24 sata na dan.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Pod osiguranje produžene garancije za korištena vozila spada garancija za ispravan rad dijelova vozila.

PROČITAJ VIŠE