OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

PROFESIONALNA ODGOVORNOST ADVOKATA I NOTARA

Ovim osiguranjem pokrivena je zakonska građanska odgovornost  osiguranika za čisto finansijske štete učinjene trećim licima koje nastaju kao posledica propusta i grešaka u obavljanju advokatske delatnosti.

Osiguranjem je obuhvaćena i odgovornost advokatskih pripravnika, kao i ostalog administrativnog osoblja koji obavljaju administrativne poslove u neposrednoj vezi sa advokatskom delatnošću i koji se nalaze u stalnom radnom odnosu sa osiguranikom.

Predmet osiguranja su i sudski troškovi koje osiguranik može da ima u vezi sa osiguranim slučajem, pod određenim uslovima.

Ukoliko obavljate advokatsku delatnost  i želite da zaštitite svoj imovinski interes od opravdanih odštetnih zahteva trećih oštećenih lica za koje ste zakonski odgovorni, pozivamo vas da se za sve detaljne informacije u vezi sa ovim osiguranjem obratite  našim filijalama, ekspoziturama ili poslovnicama na kontakt telefone.

MOTORNA VOZILA

Osiguranje od auto-odgovornosti,
auto-kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu.

PROČITAJ VIŠE

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

PROČITAJ VIŠE

IMOVINA

Osiguranje nepokretne i pokretne imovine fizičkih i pravnih lica od rizika: požara, provalne krađe…

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

U pitanju je kvalitetan, sveobuhvatan i cjenovno prihvatljiv paket osiguranja, na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u prevozu, osiguranje plovila i osiguranje vazduhoplova.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične djelatnosti.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita, grupno osiguranje korisnika tekućih računa, kao i osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

Pogledajte našu ponudu osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE POMOĆI

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbjeđuje osiguraniku 24 sata na dan.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Pod osiguranje produžene garancije za korištena vozila spada garancija za ispravan rad dijelova vozila.

PROČITAJ VIŠE