IMOVINA

KOMBINOVANO OSIGURANJE ELEKTRONSKIH RAČUNARA, PROCESORA I UREĐAJA

U čemu je značaj i koje su specifičnosti ovog osiguranja?

Računari i razna računarska oprema postali su nervni sistem svake firme, kancelarije i industrijskog preduzeća. Sa druge strane, broj personalnih računara po jednom stanovniku svakim danom sve više raste. U savremenim uslovima se ne može zamisliti obavljanje bilo kog posla bez upotrebe računara. Sve važne informacije smještene su upravo na različitim elektronskim nosačima podataka i zastoj u radu računara dovodi do nemogućnosti obavljanja svakodnevnih poslova, alii krupnih operacija u procesu proizvodnje ili kontrole čitavih sistema. Sve je, naravno, propraćeno finansijskim gubicima koje možete da izbjegnete zaključivanjem kombinovanog osiguranja elektronskih računara, procesora i slične opreme.

Šta se osigurava?

Predmet osiguranja su:

  • računari i slični uređaji sa opremom;
  • pomoćne mašine;
  • klima i energetski uređaji:
  • instalacije;
  • procesni elektronski računari.

 

Ako se posebno ugovori, predmet osiguranja može biti i materijalna vrijednost nosača spoljnih podataka, vrijednost podataka na nosačima podataka, kao i troškovi za najam drugog računara.

Koji su rizici pokriveni?

Osiguravajuća zaštita se pruža od mnogobrojnih opasnosti, i to od: požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada, djelovanja vode i pare, pada letjelice, manifestacije i demonstracije, klizanja i odronjavanja zemljišta, snježne lavine, loma mašina i provalne krađe i razbojništva.

Ako se posebno ugovori, računarska oprema se može osigurati i od zemljotresa, kao što se može osigurati i gubitak podataka na nosiocima podataka usljed ostvarenja neke od navedenih opasnosti.

Na koju vrijednost se zaključuje osiguranje?

Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja koja predstavlja vrijednost predmeta osiguranja. Suma osiguranja je ujedno i maksimalni iznos koji se može isplatiti u slučaju ostvarenja nekog od rizika, pri čemu ona može biti procjenjena od strane Vas ili stručnog lica ili preuzeta iz knjigovodstvene evidencije.

Od čega zavisi visina premije osiguranja?

Visina premije osiguranja zavisi od visine sume osiguranja, vrste predmeta osiguranja, želje za osiguranjem svih ili pojedinih predmeta osiguranja, broja personalnih računara koji se osiguravaju, obaveznih i ugovorenih doplataka i odobrenih popusta.

Šta se naknađuje u slučaju štete?

Ukoliko je osigurana stvar uništena, naknađuje se vrijednost osigurane stvari. Ukoliko je došlo do oštećenja, nadoknađuju se troškovi popravke osigurane stvari, u oba slučaja najviše do visine ugovorene sume osiguranja. Kako bi se izbjeglo umanjenje naknade za troškove amortizacije, postoji mogućnost ugovaranja doplatka za otkup amortizovane vrijednosti kod djelimičnih šteta kod rizika loma mašina.

Osiguranjem su, svakako, obuhvaćeni troškovi raščišćavanja i čišćenja u vezi sa nastalim osiguranim slučajem u određenom procentu, kao i troškovi nastali usljed pokušaja da se opasnost otkloni.

Kakve pogodnosti možete da očekujete?

Postojanje adekvatne protivpožarne i protivprovalne zaštite, obim pokrića, dobrovoljno učešće u šteti, zatim izbor perioda trajanja ugovora o osiguranju, način plaćanja itd. su faktori koji pružaju mogućnost za odobravanje različitih popusta na obračunatu premiju od strane naše kompanije.

Dodatna pitanja?

Ukoliko želite da saznate još neke pojedinosti vezane za ovo kombinovano osiguranje i ako imate pitanja koja se odnose konkretno na opremu Vaše firme ili opremu koju biste iz sopstvenih interesa željeli da osigurate, bilo da ste je uzeli u najam, obavljate testiranje, sl., obratite se našoj najbližoj filijali ili poslovnici na kontakt telefone.

MOTORNA VOZILA

Osiguranje od auto-odgovornosti,
auto-kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu.

PROČITAJ VIŠE

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

PROČITAJ VIŠE

IMOVINA

Osiguranje nepokretne i pokretne imovine fizičkih i pravnih lica od rizika: požara, provalne krađe…

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

U pitanju je kvalitetan, sveobuhvatan i cjenovno prihvatljiv paket osiguranja, na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u prevozu, osiguranje plovila i osiguranje vazduhoplova.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične djelatnosti.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita, grupno osiguranje korisnika tekućih računa, kao i osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

Pogledajte našu ponudu osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE POMOĆI

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbjeđuje osiguraniku 24 sata na dan.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Pod osiguranje produžene garancije za korištena vozila spada garancija za ispravan rad dijelova vozila.

PROČITAJ VIŠE