SKUPŠTINA AKCIONARA

PRVIH 10 AKCIONARA

Naziv

% učešća

% učešća sa pravom glasa

DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD

81,537419

81,537419

DUNAV OSIGURANJE

8,398897

8,398897

INTEGRAL INŽENJERING AD

2,576705

2,576705

POSAVEC DUBRAVKO

1,597648

1,597648

POSAVEC BARBARA

0,609466

0,609466

SOFTIĆ DŽENIS

0,605555

0,605555

BANJALUČKA PIVARA AD BANJA LUKA

0,512994

0,512994

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF VB FOND

0,396316

0,396316

JANKOVIĆ SLAVIŠA

0,304407

0,304407

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FOND

0,269208

0,2692

Da pogledate materijale sa sjednica Skupštine akcionara kliknite na Vijesti