OSIGURANJE TRANSPORTA

OSIGURANJE KORISNIKA TIR KARNETA

Predmet osiguranja

Odgovornost korisnika TIR karneta izdatih od strane članice Međunarodne unije za drumski prevoz (IRU), prema carinskim organima ugovornih strana na osnovu TIR konvencije, kojim se utvrđuje rad sa TIR karnetima što je inače regulisano propisima izloženim u:

  • Carinskoj konvenciji za međunarodni prevoz robe prema postupku TIR karneta (TIR Konvencija, 1975),
  • Dokumentu o angažovanju Udruženja za potrebu običnih TIR karneta,
  • TIR Priručniku Udruženja,
  • Deklaraciji o angažovanju korisnika TIR,
  • Priručniku za korisnike TIR karneta,
  • Opštim uslovima i odredbama za osiguranje u vezi sa TIR karnetima.

Osiguravajuće pokriće po zakonu stupa na snagu od trenutka izdavanja običnih TIR karneta korisnicima registrovanim u Udruženju i ne pokriva TIR karnete za duvan i alkohol.

MOTORNA VOZILA

Osiguranje od auto-odgovornosti,
auto-kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu.

PROČITAJ VIŠE

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

PROČITAJ VIŠE

IMOVINA

Osiguranje nepokretne i pokretne imovine fizičkih i pravnih lica od rizika: požara, provalne krađe…

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

U pitanju je kvalitetan, sveobuhvatan i cjenovno prihvatljiv paket osiguranja, na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u prevozu, osiguranje plovila i osiguranje vazduhoplova.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične djelatnosti.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita, grupno osiguranje korisnika tekućih računa, kao i osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

Pogledajte našu ponudu osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE POMOĆI

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbjeđuje osiguraniku 24 sata na dan.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Pod osiguranje produžene garancije za korištena vozila spada garancija za ispravan rad dijelova vozila.

PROČITAJ VIŠE