IMOVINA

OSIGURANJE MAŠINA OD LOMA I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI

U čemu je značaj i koje su specifičnosti ovog osiguranja?

Mašine, aparati i uređaji predstavljaju osjetljivu opremu koja je podložna oštećenjima. Ukoliko dođe do štete, gubici se neće ogledati samo u vidu zastoja u obavljanju proizvodne, kontrolne ili bilo koje druge poslovne ili privatne djelatnosti, već i u vidu troškova reparacije ili nabavke nove opreme u slučaju da je popravka nemoguća ili neisplativa. Kako je često riječ o skupoj opremi, rizik može da bude veliki, a finansijski teret još veći… Čak i u slučaju da je oprema u garantnom roku, brojne su opasnosti koje mogu dovesti do štete koja nije pokrivena garancijom, a jeste osiguranjem mašina od loma. Stoga Vam savjetujemo da zaštitite Vaš kapital ugovaranjem ovog osiguranja.

Šta se osigurava?

Predmet osiguranja su:

  • mašine;
  • mašinski uređaji;
  • aparati:
  • instalacije, zajedno sa postoljem, ležištem i temeljem.

 

Ako se posebno ugovori, predmet osiguranja mogu biti i dalekovodi, kablovi visokog i niskog napona, cjevovodi, naftovodi, gasovodi i toplovodi, vodovodna i kanalizaciona mreža, instalacije centralnog grijanja i klimatizacije, video zaštitni sistemi, telekomunikacioni vodovi i vodovi za prenos podataka, liftovi, antenski stubovi, personalni računari i još mnogo toga. U svakom slučaju, stvari se mogu osigurati kao skup koji obuhvata sve mašine, aparate i uređaje jedne firme, ili se po potrebi mogu osiguravati pojedine mašine, aparati ili uređaji.

Koji su rizici pokriveni?

Osiguravajuća zaštita se pruža od oštećenja ili uništenja osigurane stvari usljed nezgode u pogonu, pod kojom se podrazumijevaju događaji koji nastaju nepredviđeno i iznenada u vezi sa korišćenjem osigurane stvari, kao i usljed nespretnosti, nehata i zle namjere radnika ili nekog drugog lica.

Na koju vrijednost se zaključuje osiguranje?

Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja koja predstavlja vrijednost predmeta osiguranja. Suma osiguranja je ujedno i maksimalni iznos koji se može isplatiti u slučaju ostvarenja nekog od rizika, pri čemu ona može biti: procjenjena od strane Vas ili stručnog lica ili preuzeta iz knjigovodstvene evidencije.

Od čega zavisi visina premije osiguranja?

Visina premije osiguranja zavisi od sume osiguranja, djelatnosti, predmeta osiguranja i želje za osiguranjem pojedinih ili svih predmeta osiguranja, obima pokrića, ugovorenih doplataka i odobrenih popusta.

Šta se naknađuje u slučaju štete?

Ukoliko je došlo do uništenja stvari, naknađuje se vrijednost osigurane stvari, a ukoliko je došlo do oštećenja, nadoknađuju se troškovi popravke osigurane stvari. Kako bi se izbjeglo umanjenje naknade za troškove rabaćenja, postoji mogućnost ugovaranja doplatka za otkup amortizovane vrijednosti kod djelimičnih šteta.

Ukoliko se posebno ugovori, naknada se može isplatiti i za troškove zemljanih radova neophodnih za saniranje posljedica štete, npr. na cjevovodima i kablovima, kao i za troškove za pronalaženje mjesta oštećenja na, recimo, dalekovodima, cjevovodima, kablovima…

Kakve pogodnosti možete da očekujete?

Kvalitet održavanja opreme, obim pokrića, dobrovoljno učešće u šteti, zatim izbor perioda trajanja ugovora o osiguranju, način plaćanja itd. su faktori koji pružaju mogućnost za odobravanje različitih popusta na obračunatu premiju od strane naše kompanije. Ukoliko je odnos premija i šteta u određenom vremenskom periodu povoljan, možete dodatno ostvariti bonus.

Dodatna pitanja?

Ukoliko želite da sakupite još informacija o osiguranju mašina od loma i nekih drugih opasnosti i ukoliko imate pitanja koja se odnose konkretno na opremu Vaše firme ili opremu koju biste iz sopstvenih interesa željeli da osigurate, obratite se našoj najbližoj filijali ili poslovnici na kontakt telefone.

Osiguranjem su svakako obuhvaćeni troškovi raščišćavanja i čišćenja u vezi sa nastalim osiguranim slučajem u određenom procentu od osigurane sume.

MOTORNA VOZILA

Osiguranje od auto-odgovornosti,
auto-kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu.

PROČITAJ VIŠE

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

PROČITAJ VIŠE

IMOVINA

Osiguranje nepokretne i pokretne imovine fizičkih i pravnih lica od rizika: požara, provalne krađe…

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

U pitanju je kvalitetan, sveobuhvatan i cjenovno prihvatljiv paket osiguranja, na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u prevozu, osiguranje plovila i osiguranje vazduhoplova.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične djelatnosti.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita, grupno osiguranje korisnika tekućih računa, kao i osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

Pogledajte našu ponudu osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE POMOĆI

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbjeđuje osiguraniku 24 sata na dan.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Pod osiguranje produžene garancije za korištena vozila spada garancija za ispravan rad dijelova vozila.

PROČITAJ VIŠE