DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

NAŠA OSIGURAVAJUĆA KOMPANIJA JE ŠIROJ JAVNOSTI POZNATA JE KAKO PO POSLOVNIM USPJESIMA, TAKO I PO FILANTROPIJI I ZALAGANJU DA DOPRINESE UNAPREĐENJU KVALITETA ŽIVOTA U SVIM SFERAMA DRUŠTVA.

Društveno odgovorno poslovanje Kompanije “Dunav osiguranje” a.d. – odgovorno prema društvu i zajednici

Društveno odgovorno poslovanje je stvaranje što veće kvalitete života za sve učesnike – organizacije, zajednice i pojedince, koje utiču ili na njih utiču aktivnosti jedne kompanije, ali na način da profitabilnost kompanije ne bude ugrožena.

Praksa takvog poslovanja odnosi se, na ukupnu oblast uticaja i raspon djelovanja kompanije “Dunav osiguranje” a.d. kao i na odnose koje ona pri tome gradi: šta proizvodi, kako kupuje i prodaje, na koji način zapošljava, osposobljava i utiče na razvoj ljudskih resursa, koliko ulaže u lokalnu zajednicu i poštovanje ljudskih i radnih prava, kao i na koji način doprinosi očuvanju životne sredine.

Najjednostavnije rečeno, društveno odgovorno poslovanje integriše ekonomske, društvene i ekološke dimenzije u  svakodnevno poslovanje kompanije. Na taj način doprinosi rastu i napretku kompanije, ali i društva u cjelini. Stvaranjem partnerstva sa dobavljačima i potrošačima “Dunav osiguranje” a.d. gradi: kvalitetan odnos sticanjem povjerenja, fer odnose i poštivanje želja i potreba, kao I dobar kvalitet proizvoda i usluga.

Stvaranje partnerstva kao rezultat ima fer cijene, poštivanje rokova izrade i dobave, te visok nivo kvaliteta proizvoda i usluga. Filozofija Kompanije “Dunav osiguranje” a.d., uz jasno definisane ciljeve i strategiju, smatra da se može biti uspješan samo ako je i zajednica u kojoj poslujemo uspješna. Zbog toga usmjeravamo i ukupan svoj angažman i podršku u sve oblasti društva kojima je ona potrebna.

Održavamo i razvijamo kvalitetno okruženje za rad koje motiviše radnika i u kome se poštuju prava i potrebe zaposlenih koji su i društveno odgovorni pojedinci. Primjenjujemo sve principe kvalitetnog upravljanja kompanijom i kao takvi postajemo primjer drugima za etično, ali i ekonomski uspješno poslovanje. Stalno uvećavamo kvalitet, raznovrsnost ponude, kao i pristupačnost usluga.

Kao velika osiguravajuća kompanija, “Dunav osiguranje” a.d. ima posebnu odgovornost prema državi, klijentima i društvu u cjelini. Vođena politikom društveno odgovornog poslovanja, kompanija pomaže niz projekata različitih institucija, organizacija i pojedinaca u oblasti kulture, sporta i umjetnosti, sa željom da dio ostvarenog profita vrati široj društvenoj zajednici.

Društvo i zajednica u kojoj kompanija posluje dali su veliki doprinos liderskoj poziciji “Dunav osiguranja” a.d. Zato ova nacionalna osiguravajuća kuća nastoji da im se oduži pružajući podršku i ulažući u najperspektivnije segmente zajednice. Društveno odgovorni rad Kompanije “Dunav osiguranje” a.d. zasniva se i na pomoći onim oblastima društva kojima je podrška najpotrebnija, kako bi svi zajedno kvalitetnije živjeli. Pomoć zdravstvu i zdravstvenim ustanovama, a posebno onima u kojima se liječe najmlađi pacijenti trajno je opredjeljenje kompanije – briga o zdravlju i životu, kao vrhunskim ljudskim vrijednostima, zaista je na prvom mestu.

“Dunav osiguranje” a.d. je uvijek tu kada je potrebno da se podrže kolektivi i pojedinci koji postižu vrhunske rezultate, kada je potrebno doprinositi očuvanju kulturne i nacionalne baštine i afirmisati ono što zemlju predstavlja u najboljem svjetlu svjetskoj javnosti, ali i kada je potrebno pomoći očuvanje životne sredine. Da “Dunav osiguranje” a.d. misli na budućnost, govori i činjenica da je kompanija potpisnica predugovora o izgradnji solarne elektrane, koja je prije svega u funkciji afirmacije obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti.

Kada se postave dobri temelji i imate tradiciju dugu jedan i po vijek, možete se nadati i svijetloj budućnosti. Ova velika osiguravajuća kompanija i jedan od velikih privrednih subjekata obećava da će i ubuduće raditi na širenju kulture osiguranja, obezbjeđivanju dostupnosti osiguranja i razvoju uzajamnog povjerenja između kompanije i klijenata. Sve aktivnosti biće u skladu sa svjetskim standardima unapređenja poslovanja, koje jačaju kompanijsku pouzdanost i sigurnost, ali uz maksimalnu podršku svima onima kojima je pomoć zaista i potrebna.