IMOVINA

OSIGURANJE IMOVINE OD OPASNOSTI POŽARA I OSTALIH MOGUĆIH OPASNOSTI

U čemu je značaj i koje su specifičnosti ovog osiguranja?

Požar ili neka druga opasnost koja je obuhvaćena ovim osiguranjem može da nanese ogromnu štetu Vašoj firmi. Njihove posljedice bi mogle da u dužem vremenskom periodu ugroze Vaše poslovanje. Isto tako može biti ugrožena i Vaša lična imovina koja je predmet dugogodišnjih ulaganja i odricanja. Nepredvidivi događaji često nesagledivog intenziteta, nažalost, u velikom broju slučajeva se ne mogu izbjeći. Ali se zato mogu prenebregnuti finansijske nedaće koje su njima prouzrokovane, te je stoga poželjno da na pravi način zaključite osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti.

Šta se osigurava?

Predmet osiguranja su:

  • različiti građevinski objekti i druge nepokretnosti (uključujući sve njihove dijelove): stambeni objekti, objekti industrijskih i zanatskih organizacija, objekti poljoprivrednih gazdinstava, putevi, investicije u toku i razni drugi objekti;
  • namještaj, mašine, aparati, uređaji i ostala oprema, alati…;
  • zalihe (materijala, nedovršenih i gotovih proizvoda, robe i osnovnih sredstava u pripremi).

 

Osim navedenih stvari, mogu se osigurati i novac i hartije od vrijednosti, arhivska građa, izložbeni predmeti, umjetnine, kolekcije, itd.

Koji su rizici pokriveni?

Izbor osiguranih opasnosti je na Vama. Osnovni paket rizika obuhvata požar i udar groma, eksploziju, oluju, grad, udar sopstvenog motornog vozila, sopstvene pokretne radne mašine u osiguranom građevinskom objektu, pad letjelice, manifestacije i demonstracije.

Ukoliko se posebno ugovori, osiguravajuća zaštita se pruža i od brojnih dopunskih rizika. U njih spadaju: poplava, bujica i visoka voda, klizanje, odronjavanje i sleganje tla, snježna lavina, iscurenje (lekaža), izlivanje vode iz instalacija, samozapaljenje zaliha, izlivanje užarene tečne rastopljene mase, udar nepoznatog motornog vozila u građevinski objekat.

Na koju vrijednost se zaključuje osiguranje?

Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja koja predstavlja vrijednost predmeta osiguranja. Suma osiguranja je ujedno i maksimalni iznos koji se može isplatiti u slučaju ostvarenja nekog od rizika. Pri tome ona može biti: procjenjena od strane Vas ili stručnog lica, preuzeta iz knjigovodstvene evidencije ili ugovorena u visini eventualne štete (suma “I rizika”) gdje je to moguće.

Od čega zavisi visina premije osiguranja?

Visina premije osiguranja zavisi od: visine sume osiguranja, građevinske kategorije objekta, klase zaštitnih mjera, klase opasnosti robe, djelatnosti, obima i širine pokrića, vrste predmeta osiguranja, primjenjenih doplataka i odobrenih popusta.

Šta se naknađuje u slučaju štete?

Ukoliko je došlo do uništenja ili nestanka stvari, nadoknađuje se vrijednost osigurane stvari do sume osiguranja. Ukoliko je došlo do oštećenja, nadoknađuju se troškovi popravke (rad i materijal) osigurane stvari. Pored ovoga, vrši se i naknada troškova koji su učinjeni prilikom raščišćavanja i rušenja u vezi sa nastalim osiguranim slučajem.

Kakve pogodnosti možete da očekujete?

Ispunjenje određenih uslova koji se prije svega odnose na mjere zaštite od osiguranih opasnosti, obim pokrića, zatim izbor perioda trajanja ugovora o osiguranju, način plaćanja itd. su faktori koji pružaju mogućnost za odobravanje različitih popusta na obračunatu premiju od strane naše Kompanije.

Dodatna pitanja?

Ukoliko želite da saznate nešto više o osiguranju imovine od požara i nekih drugih opasnosti i ukoliko imate pitanja koja se odnose konkretno na Vašu ličnu imovinu, imovinu Vaše firme ili bilo koju drugu imovinu koju biste iz sopstvenih interesa željeli da osigurate, obratite se našoj najbližoj filijali ili poslovnici na kontakt telefone.

MOTORNA VOZILA

Osiguranje od auto-odgovornosti,
auto-kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu.

PROČITAJ VIŠE

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

PROČITAJ VIŠE

IMOVINA

Osiguranje nepokretne i pokretne imovine fizičkih i pravnih lica od rizika: požara, provalne krađe…

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

U pitanju je kvalitetan, sveobuhvatan i cjenovno prihvatljiv paket osiguranja, na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u prevozu, osiguranje plovila i osiguranje vazduhoplova.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične djelatnosti.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita, grupno osiguranje korisnika tekućih računa, kao i osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

Pogledajte našu ponudu osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE POMOĆI

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbjeđuje osiguraniku 24 sata na dan.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Pod osiguranje produžene garancije za korištena vozila spada garancija za ispravan rad dijelova vozila.

PROČITAJ VIŠE