OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

OSIGURANJE ODGOVORNOSTI OPRAVLJAČA PLOVNIH OBJEKATA

Osigurava se odgovornost opravljača plovnih objekata za štete koje nastanu iz djelatnosti.

Osiguranik može biti svako pravno lice koje obavlja djelatnost opravke plovnih objekata na osnovu zaključenog ugovora o opravci.

Osigurava se odgovornost za štete pričinjene trećim licima usljed dokazane krivice ili dokazane krivice lica za koje osiguranik odgovara.

Pokriveni su sledeći rizici:

  • štete nastale na plovnom objektu-brodu, brodskoj opremi, rezervnim delovima ili teretu dok je plovni objekat kod osiguranika na popravci, pregledu, bojenju, naknadnim radovima, probnoj vožnji, ležanju ili uskladištenju,
  • štete nastale na imovini trećih lica, ako su štete skrivili osiguranik ili njegovi radnici u vršenju delatnosti osiguranika,
  • troškovi i naknade koje je osiguranik dužan da plati u vezi sa svojom odgovornošću za gubitak života ili povrede tela koje su prouzrokovane neposredno ili posredno, od plovnog objekta, koji se nalazi, po osnovu popravke, kod osiguranika,
  • troškovi odbrane od neosnovanih i preteranih zahteva za naknadu štete iz osnova delatnosti do kojih je došlo na plovnim objekima ili usled njih, dok su bili u državini osiguranika.

MOTORNA VOZILA

Osiguranje od auto-odgovornosti,
auto-kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu.

PROČITAJ VIŠE

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

PROČITAJ VIŠE

IMOVINA

Osiguranje nepokretne i pokretne imovine fizičkih i pravnih lica od rizika: požara, provalne krađe…

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

U pitanju je kvalitetan, sveobuhvatan i cjenovno prihvatljiv paket osiguranja, na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u prevozu, osiguranje plovila i osiguranje vazduhoplova.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične djelatnosti.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita, grupno osiguranje korisnika tekućih računa, kao i osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

Pogledajte našu ponudu osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE POMOĆI

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbjeđuje osiguraniku 24 sata na dan.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Pod osiguranje produžene garancije za korištena vozila spada garancija za ispravan rad dijelova vozila.

PROČITAJ VIŠE