OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA

AUTOKASKO

Kupovinom polise autoodgovornosti stičete pravo na popust od 10 % pri kupovini auto-kaska.

Kupovinom polise autoodgovornosti osigurali ste Vašu odgovornost prema drugim učesnicima nesreće. Sve materijalne i nematerijalne štete pričinjene trećim licima, a koje su posljedica saobraćajne nesreće, koju ste Vi izazvali, neće biti Vaša obaveza, već obaveza osiguravajućeg društva koje Vam je prodalo polisu.

Ali ukoliko imate samo ovu vrstu osiguravajuće zaštite, štete nastale na Vašem vozilu neće biti nadoknađene (ukoliko ste Vi krivac) ili će nadoknada zavisiti od toga da li uzročnik saobraćajne nesreće poseduje adekvatnu zaštitu – polisu autoodgovornosti.

Ako ste polisom osiguranja zaštitili tuđu imovinu, zašto ne zaštitite i svoju?

Tek sa kasko osiguranjem, Vaše vozilo imaće adekvatnu i potpunu zaštitu od svih šteta koje su nastale, između ostalog i od:

  • saobraćajne nezgode (nastale čak i Vašom krivicom);
  • pada ili udara nekog predmeta;
  • požara, eksplozije ili poplave;
  • obijesti trećih lica…

 

Ako ste odgovorni prema tuđoj imovini, budite odgovorni i prema svojoj.

Glavni uzročnik koji vlasnike motornih vozila odbija od ovakve vrste osiguranja jeste shvatanje da je kasko osiguranje privilegija dobrostojećih i onih koji imaju nove i skupe automobile. Ovakav stav je posljedica nesigurne finansijske situacije, koja je, na žalost, postala uobičajena. To je uzrokovalo da naši građani imaju osjecaj da su prepušteni sami sebi. Ali smisao osiguranja jeste upravo u tome da niko od nas ne ostane sam i da se kroz teška vremena najlakše prolazi uz pomoć solidarnosti i pomoći prijatelja.

Važno je naglasiti da kvalitetno kasko osiguranje automobila rješava “milion” svakodnevnih situacija koje se pretvaraju u veliki problem, ukoliko nismo pripremljeni na njih. Statistika pokazuje da su najčešće auto nezgode “češanja” i sudari malog intenziteta, a da se dešavaju pri parkiranju ili u svakodnevnim gradskim saobraćajnim gužvama. Štete nastale u ovakvim neželjenim situacijama predstavljaju nenadan trošak od više hiljada maraka i mogu biti osjetan udar na pažljivo izbalansiran kućni budžet.

Zato Vam mi nudimo da sami odredite sumu osiguranja na koju ćete osigurati Vaše vozilo, da se opredijelite na osiguranje bez Vašeg učešća u šteti, ili sa učešćem (10 % i 20 %), sa obuhvaćenim rizikom krađe u zemlji i inostranstvu.

Mi Vam nudimo više mogućnosti a na Vama je da se opredijelite za jednu od njih, sami ili uz našu stručnu pomoć.

MOTORNA VOZILA

Osiguranje od auto-odgovornosti,
auto-kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu.

PROČITAJ VIŠE

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

PROČITAJ VIŠE

IMOVINA

Osiguranje nepokretne i pokretne imovine fizičkih i pravnih lica od rizika: požara, provalne krađe…

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

U pitanju je kvalitetan, sveobuhvatan i cjenovno prihvatljiv paket osiguranja, na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u prevozu, osiguranje plovila i osiguranje vazduhoplova.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične djelatnosti.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita, grupno osiguranje korisnika tekućih računa, kao i osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

Pogledajte našu ponudu osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE POMOĆI

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbjeđuje osiguraniku 24 sata na dan.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Pod osiguranje produžene garancije za korištena vozila spada garancija za ispravan rad dijelova vozila.

PROČITAJ VIŠE