SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM

Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d. je osiguravajuća kuća u našoj zemlji koja ima međunarodno priznat sistem upravljanja kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2015.

Certifikat ISO 9001 2015

Sertifikat podrazumeva da se poslovni procesi u Kompaniji „Dunav osiguranje“ a.d. odvijaju u skladu sa propisanim i kontrolisanim procedurama, što zainteresovanim stranama Kompanije obezbeđuje precizno definisanu uslugu sprovedenu na najbolji način.

Sertifikat o uvedenom sistemu menadžmenta kvalitetom Dunav osiguranje a.d.je dobilo juna 2010. godine od kompanije SGS (Société Générale de Surveillance) i to prema standardu ISO 9001:2008. Nakon dvije nadzorne provjere u junu 2011. i 2012. godine sprovedene od strane SGS-a,  potvrda  prestižnog standarda ISO 9001:2008 verifikovana je na resertifikacionoj proveri koju je SGS sproveo u junu 2013. godine i potvrdio usaglađenost s navedenim standardom.

SGS je sproveo redovne nadzorne provere u junu 2014. i 2015. godine, a nova resertifikaciona provjera sprovedena je u junu 2016. godine. Slijedeća nadzorna provjera sprovedena je u junu 2017. godine, a tokom druge nadzorne provjere u junu 2018. godine, Dunav osiguranje a.d. je izvršilo tranziciju na novu verziju standarda što je SGS potvrdio izdavanjem Sertifikata o usaglašenosti sistema kvaliteta sa standardom ISO 9001:2015.

Poslednji sertifikat o uspostavljenom sistemu menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001: 2015, koji izdaje ured SGS (Société Générale de Surveillance) za Srbiju i Crnu Goru je izdat juna 2019. godine, nakon uspešno sprovedene resertifikacione provjere i važi do juna. 2022. godine.

Švajcarski SGS (Société Générale de Surveillance) najveća je svetska kompanija za verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju sistema kvaliteta. SGS je osnovan 1878. godine, a 80.000 zaposlenih u toj kompaniji radi na svih šest kontinenata u 1.650 predstavništava i laboratorija. Sertifikat o kvalitetu SGS-a poseduju „Coca Cola“, „Philips“, IBM, „Ford“, „British Airways“, DHL i mnoge druge velike svetske kompanije, a u Srbiji, osim „Dunav osiguranja“, giganti poput „Hemofarma“, „Holcima“, „Elektroprivrede Srbije“ i drugih značajnih privrednih subjekata.