IMOVINA

Imovina koju ste stekli daje, u izvjesnom smislu, Vaš lični pečat okruženju u kome živite i radite. Investirali ste novac, znanje i vrijeme u nju i zbog toga je veoma važno da ne zaboravite još jedan detalj koji nedostaje, a to je upravo sigurnost iste.

Optimalno osiguravajuće pokriće Vaše kuće, stana, vikendice, iznajmljenog prostora, svih pokretnosti i dragocjenosti koje imate je korak više u moru odgovornih odluka koje donosite svakoga dana. U slučaju da se nešto nepredviđeno desi, na ovaj način najbrže i najlakše možete da učinite da sve izgleda kao i ranije.

U ponudi je veći broj varijanti osiguravajućeg pokrića od osnovnih i dopunskih rizika, svaka sa svojim prednostima i specifičnostima, zavisno od Vaših želja i mogućnosti.

Postojeći paketi osnovnih rizika koje nudimo, kao i mogućnost osiguranja od osnovnih rizika ponaosob, svakako će zadovoljiti Vaše potrebe kada je u pitanju osiguravajuća zaštita cjelokupne pokretne i nepokretne imovine koju posjedujete. Osim toga, stručni timovi “Dunav osiguranja” će se postarati za kreiranjem specifičnih rješenja u slučaju da su Vam ona potrebna.

OSIGURANJE IMOVINE OD OPASNOSTI POŽARA I OSTALIH MOGUĆIH OPASNOSTI

U čemu je značaj i koje su specifičnosti ovog osiguranja?

Požar ili neka druga opasnost koja je obuhvaćena ovim osiguranjem može da nanese ogromnu štetu Vašoj firmi. Njihove posljedice bi mogle da u dužem vremenskom periodu ugroze Vaše poslovanje. Isto tako može biti ugrožena i Vaša lična imovina koja je predmet dugogodišnjih ulaganja i odricanja. Nepredvidivi događaji često nesagledivog intenziteta, nažalost, u velikom broju slučajeva se ne mogu izbjeći. Ali se zato mogu prenebregnuti finansijske nedaće koje su njima prouzrokovane, te je stoga poželjno da na pravi način zaključite osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti.

Šta se osigurava?

Predmet osiguranja su:

 • različiti građevinski objekti i druge nepokretnosti (uključujući sve njihove dijelove): stambeni objekti, objekti industrijskih i zanatskih organizacija, objekti poljoprivrednih gazdinstava, putevi, investicije u toku i razni drugi objekti;
 • namještaj, mašine, aparati, uređaji i ostala oprema, alati…;
 • zalihe (materijala, nedovršenih i gotovih proizvoda, robe i osnovnih sredstava u pripremi).

 

Osim navedenih stvari, mogu se osigurati i novac i hartije od vrijednosti, arhivska građa, izložbeni predmeti, umjetnine, kolekcije, itd.

Koji su rizici pokriveni?

Izbor osiguranih opasnosti je na Vama. Osnovni paket rizika obuhvata požar i udar groma, eksploziju, oluju, grad, udar sopstvenog motornog vozila, sopstvene pokretne radne mašine u osiguranom građevinskom objektu, pad letjelice, manifestacije i demonstracije.

Ukoliko se posebno ugovori, osiguravajuća zaštita se pruža i od brojnih dopunskih rizika. U njih spadaju: poplava, bujica i visoka voda, klizanje, odronjavanje i sleganje tla, snježna lavina, iscurenje (lekaža), izlivanje vode iz instalacija, samozapaljenje zaliha, izlivanje užarene tečne rastopljene mase, udar nepoznatog motornog vozila u građevinski objekat.

Na koju vrijednost se zaključuje osiguranje?

Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja koja predstavlja vrijednost predmeta osiguranja. Suma osiguranja je ujedno i maksimalni iznos koji se može isplatiti u slučaju ostvarenja nekog od rizika. Pri tome ona može biti: procjenjena od strane Vas ili stručnog lica, preuzeta iz knjigovodstvene evidencije ili ugovorena u visini eventualne štete (suma “I rizika”) gdje je to moguće.

Od čega zavisi visina premije osiguranja?

Visina premije osiguranja zavisi od: visine sume osiguranja, građevinske kategorije objekta, klase zaštitnih mjera, klase opasnosti robe, djelatnosti, obima i širine pokrića, vrste predmeta osiguranja, primjenjenih doplataka i odobrenih popusta.

Šta se naknađuje u slučaju štete?

Ukoliko je došlo do uništenja ili nestanka stvari, nadoknađuje se vrijednost osigurane stvari do sume osiguranja. Ukoliko je došlo do oštećenja, nadoknađuju se troškovi popravke (rad i materijal) osigurane stvari. Pored ovoga, vrši se i naknada troškova koji su učinjeni prilikom raščišćavanja i rušenja u vezi sa nastalim osiguranim slučajem.

Kakve pogodnosti možete da očekujete?

Ispunjenje određenih uslova koji se prije svega odnose na mjere zaštite od osiguranih opasnosti, obim pokrića, zatim izbor perioda trajanja ugovora o osiguranju, način plaćanja itd. su faktori koji pružaju mogućnost za odobravanje različitih popusta na obračunatu premiju od strane naše Kompanije.

Dodatna pitanja?

Ukoliko želite da saznate nešto više o osiguranju imovine od požara i nekih drugih opasnosti i ukoliko imate pitanja koja se odnose konkretno na Vašu ličnu imovinu, imovinu Vaše firme ili bilo koju drugu imovinu koju biste iz sopstvenih interesa željeli da osigurate, obratite se našoj najbližoj filijali ili poslovnici na kontakt telefone.

OSIGURANJE MAŠINA OD LOMA I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI

U čemu je značaj i koje su specifičnosti ovog osiguranja?

Mašine, aparati i uređaji predstavljaju osjetljivu opremu koja je podložna oštećenjima. Ukoliko dođe do štete, gubici se neće ogledati samo u vidu zastoja u obavljanju proizvodne, kontrolne ili bilo koje druge poslovne ili privatne djelatnosti, već i u vidu troškova reparacije ili nabavke nove opreme u slučaju da je popravka nemoguća ili neisplativa. Kako je često riječ o skupoj opremi, rizik može da bude veliki, a finansijski teret još veći… Čak i u slučaju da je oprema u garantnom roku, brojne su opasnosti koje mogu dovesti do štete koja nije pokrivena garancijom, a jeste osiguranjem mašina od loma. Stoga Vam savjetujemo da zaštitite Vaš kapital ugovaranjem ovog osiguranja.

Šta se osigurava?

Predmet osiguranja su:

 • mašine;
 • mašinski uređaji;
 • aparati:
 • instalacije, zajedno sa postoljem, ležištem i temeljem.

 

Ako se posebno ugovori, predmet osiguranja mogu biti i dalekovodi, kablovi visokog i niskog napona, cjevovodi, naftovodi, gasovodi i toplovodi, vodovodna i kanalizaciona mreža, instalacije centralnog grijanja i klimatizacije, video zaštitni sistemi, telekomunikacioni vodovi i vodovi za prenos podataka, liftovi, antenski stubovi, personalni računari i još mnogo toga. U svakom slučaju, stvari se mogu osigurati kao skup koji obuhvata sve mašine, aparate i uređaje jedne firme, ili se po potrebi mogu osiguravati pojedine mašine, aparati ili uređaji.

Koji su rizici pokriveni?

Osiguravajuća zaštita se pruža od oštećenja ili uništenja osigurane stvari usljed nezgode u pogonu, pod kojom se podrazumijevaju događaji koji nastaju nepredviđeno i iznenada u vezi sa korišćenjem osigurane stvari, kao i usljed nespretnosti, nehata i zle namjere radnika ili nekog drugog lica.

Na koju vrijednost se zaključuje osiguranje?

Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja koja predstavlja vrijednost predmeta osiguranja. Suma osiguranja je ujedno i maksimalni iznos koji se može isplatiti u slučaju ostvarenja nekog od rizika, pri čemu ona može biti: procjenjena od strane Vas ili stručnog lica ili preuzeta iz knjigovodstvene evidencije.

Od čega zavisi visina premije osiguranja?

Visina premije osiguranja zavisi od sume osiguranja, djelatnosti, predmeta osiguranja i želje za osiguranjem pojedinih ili svih predmeta osiguranja, obima pokrića, ugovorenih doplataka i odobrenih popusta.

Šta se naknađuje u slučaju štete?

Ukoliko je došlo do uništenja stvari, naknađuje se vrijednost osigurane stvari, a ukoliko je došlo do oštećenja, nadoknađuju se troškovi popravke osigurane stvari. Kako bi se izbjeglo umanjenje naknade za troškove rabaćenja, postoji mogućnost ugovaranja doplatka za otkup amortizovane vrijednosti kod djelimičnih šteta.

Ukoliko se posebno ugovori, naknada se može isplatiti i za troškove zemljanih radova neophodnih za saniranje posljedica štete, npr. na cjevovodima i kablovima, kao i za troškove za pronalaženje mjesta oštećenja na, recimo, dalekovodima, cjevovodima, kablovima…

Kakve pogodnosti možete da očekujete?

Kvalitet održavanja opreme, obim pokrića, dobrovoljno učešće u šteti, zatim izbor perioda trajanja ugovora o osiguranju, način plaćanja itd. su faktori koji pružaju mogućnost za odobravanje različitih popusta na obračunatu premiju od strane naše kompanije. Ukoliko je odnos premija i šteta u određenom vremenskom periodu povoljan, možete dodatno ostvariti bonus.

Dodatna pitanja?

Ukoliko želite da sakupite još informacija o osiguranju mašina od loma i nekih drugih opasnosti i ukoliko imate pitanja koja se odnose konkretno na opremu Vaše firme ili opremu koju biste iz sopstvenih interesa željeli da osigurate, obratite se našoj najbližoj filijali ili poslovnici na kontakt telefone.

Osiguranjem su svakako obuhvaćeni troškovi raščišćavanja i čišćenja u vezi sa nastalim osiguranim slučajem u određenom procentu od osigurane sume.

OSIGURANJE OD PROVALNE KRAĐE I RAZBOJNIŠTVA

U čemu je značaj i koje su specifičnosti ovog osiguranja?

Ako obratite pažnju na izveštaje iz medija i iskustva iz okoline, postajete svjesni činjenice da su provalne krađe i razbojništva dio svakodnevice, kako kod nas, tako i u svijetu. Čak i uz savremene mjere obezbjeđenja, dešava se da nečiji novac ili druge vrijedne stvari nestanu netragom. Jedan od najboljih načina za naknadu pričinjene štete je, svakako, osiguranje imovine od provalne krađe i razbojništva.

Šta se osigurava?

Predmet osiguranja mogu biti sljedeće pokretne stvari koje su u svojini osiguranog lica:

 • namještaj, uređaji, mašine i aparati, zalihe, umjetnička djela, knjige, razne zbirke i vrijedni predmeti i sl.;
 • gotov novac u raznim depoima, dragocjenosti, mjenice, čekovi, akcije;
 • gotov novac u mjenjačnicama, bankama, novac u prenosu;
 • stvari zaposlenih kod osiguranika, stvari drugih lica za koje je osiguranik odgovoran po osnovu ugovora i slično.

 

Stvari se mogu osigurati prema spisku koji sadrži sve identifikacione podatke ili kao skup, ukoliko se u skladu sa zakonom vodi uredna knjigovodstvena evidencija.

Koji su rizici pokriveni?

Osiguravajuća zaštita se pruža od izvršenja ili pokušaja izvršenja rizika provalne krađe i razbojništva, a u nekim slučajevima i obične krađe, kao i od posljedica obesti i vandalizma u toku izvršenja provalne krađe.

Na koju vrijednost se zaključuje osiguranje?

Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja. Suma osiguranja je ujedno i maksimalni iznos koji se može isplatiti u slučaju ostvarenja nekog od rizika, pri čemu ona može biti procjenjena od strane Vas ili stručnog lica, preuzeta iz knjigovodstvene evidencije ili ugovorena u visini eventualne štete (suma “I rizika”) gdje je to moguće.

Od čega zavisi visina premije osiguranja?

Visina premije osiguranja zavisi od visine sume osiguranja, načina osiguranja, mjesta i smjestišta osigurane stvari, vrste predmeta osiguranja, visine novčanih sredstava koja se osiguravaju, ugovorenih doplataka i odobrenih popusta.

Šta se naknađuje u slučaju štete?

Ukoliko je došlo do uništenja ili odnošenja stvari, naknađuje se vrijednost osigurane stvari do sume osiguranja. Ukoliko je došlo do oštećenja, naknađuju se troškovi popravke (rad i materijal) osigurane stvari. Osim toga, naknada obuhvata u određenom procentu i štete na građevinskom objektu, instalacijama i opremi u građevinskom objektu u kome se nalaze osigurane stvari, a koje su nastale prilikom izvršenja ili pokušaja izvršenja provalne krađe.

Pored ovoga, vrši se i naknada troškova koje je osiguranik učinio za preduzete mjere otklanjanja i smanjenja štete, čak i kad su one bile bezuspješne.

Kakve pogodnosti možete da očekujete?

Ispunjenje određenih uslova (mjere obezbjeđenja od osiguranih opasnosti, obim pokrića, zatim izbor perioda trajanja ugovora o osiguranju, način plaćanja itd.) su faktori koji pružaju mogućnost za odobravanje različitih popusta na obračunatu premiju od strane naše Kompanije.

Dodatna pitanja?

Ukoliko želite da saznate nešto više o osiguranju imovine od provalne krađe i razbojništva i ukoliko imate pitanja koja se odnose konkretno na imovinu Vaše firme ili bilo koju drugu imovinu koju biste iz sopstvenih interesa željeli da osigurate, obratite se našoj najbližoj filijali ili poslovnici na kontakt telefone.

OSIGURANJE STAKLA OD LOMA

U čemu je značaj i koje su specifičnosti ovog osiguranja?

Svaki objekat u svom sastavu ima veće ili manje staklene površine, čitave zidove ili krovove od različitih vrsta stakla, pultove od mermera ili vještačkog kamena, porculansku opremu, ogledala i slično. Osiguranje stakla od loma Vam omogućuje da nadoknadite troškove zamjene i reparacije istih ukoliko se na bilo koji način oštete i polome.

Šta se osigurava?

Predmet osiguranja su:

 • sve vrste stakla, svjetleći natpisi i reklame;
 • slike, natpisi i ukrasi izraženi na osiguranim staklima;
 • mermerne ploče i ploče od vještačkog kamena na stolovima, pultovima, regalima i sl.;
 • porculanski umivaonici, klozetske šolje;
 • ulična ogledala (za regulisanje saobraćaja);
 • kulturni, istorijski i nadgrobni spomenici od kamena, betona i metala;
 • neonske i ostale svjetleće cijevi sa pripadajućim uređajima i bez njih.

 

Koji su rizici pokriveni?

Prednost ovog osiguranja je u tome što se njime pruža osiguravajuće pokriće od bilo koje opasnosti kojoj je izložena osigurana stvar.

Ako se posebno ugovori, naknada se isplaćuje i za štete na slikama, natpisima i ukrasima ako je prouzrokovana istim štetnim događajem kao i šteta na samoj osiguranoj stvari. Takođe i štete na stvarima smještenim u izlogu koje su oštećene ili uništene od direktnog udara osiguranih stvari.

Na koju vrijednost se zaključuje osiguranje?

Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja. Suma osiguranja je nabavna cijena stakla, ploče i dr., odnosno cijena izrade nove slike na staklu, cijena izrade natpisa, ukrasa i sl. i ujedno predstavlja maksimalni iznos koji se može isplatiti u slučaju ostvarenja bilo kog rizika, pri čemu ona može biti iskazana kao puna vrijednost osigurane stvari ili ugovorena u visini moguće štete (suma “I rizika”).

Od čega zavisi visina premije osiguranja?

Visina premije osiguranja zavisi od vrste predmeta osiguranja, vrste, debljine i pomičnosti stakla, zaštićenosti njegove površine od loma, ukupne visine sume osiguranja, načina i mjesta montaže kada su u pitanju neon cijevi, natpisi i reklame.

Šta se naknađuje u slučaju štete?

Naknada štete se vrši u visini troškova za namještanje novog stakla, odnosno druge stvari iste vrste i kvaliteta, kao i izrade nove slike, natpisa, ukrasa ili slova od stakla, do ugovorene sume osiguranja.

Osim navedenog, nadoknađuju se i troškovi privremenog zastakljenja, troškovi otklanjanja i smanjenja štete i razni drugi troškovi koji su u vezi sa konkretnim predmetom osiguranja i štetnim događajem.

Kakve pogodnosti možete da očekujete?

Izborom perioda trajanja ugovora o osiguranju, načina plaćanja itd. pruža Vam se mogućnost za odobravanje različitih popusta na obračunatu premiju od strane naše Kompanije.

Dodatna pitanja?

Ukoliko želite da saznate još neke pojedinosti vezane za osiguranje stakla od loma, obratite se našoj najbližoj filijali ili poslovnici na kontakt telefone.

KOMBINOVANO OSIGURANJE ELEKTRONSKIH RAČUNARA, PROCESORA I UREĐAJA

U čemu je značaj i koje su specifičnosti ovog osiguranja?

Računari i razna računarska oprema postali su nervni sistem svake firme, kancelarije i industrijskog preduzeća. Sa druge strane, broj personalnih računara po jednom stanovniku svakim danom sve više raste. U savremenim uslovima se ne može zamisliti obavljanje bilo kog posla bez upotrebe računara. Sve važne informacije smještene su upravo na različitim elektronskim nosačima podataka i zastoj u radu računara dovodi do nemogućnosti obavljanja svakodnevnih poslova, alii krupnih operacija u procesu proizvodnje ili kontrole čitavih sistema. Sve je, naravno, propraćeno finansijskim gubicima koje možete da izbjegnete zaključivanjem kombinovanog osiguranja elektronskih računara, procesora i slične opreme.

Šta se osigurava?

Predmet osiguranja su:

 • računari i slični uređaji sa opremom;
 • pomoćne mašine;
 • klima i energetski uređaji:
 • instalacije;
 • procesni elektronski računari.

 

Ako se posebno ugovori, predmet osiguranja može biti i materijalna vrijednost nosača spoljnih podataka, vrijednost podataka na nosačima podataka, kao i troškovi za najam drugog računara.

Koji su rizici pokriveni?

Osiguravajuća zaštita se pruža od mnogobrojnih opasnosti, i to od: požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada, djelovanja vode i pare, pada letjelice, manifestacije i demonstracije, klizanja i odronjavanja zemljišta, snježne lavine, loma mašina i provalne krađe i razbojništva.

Ako se posebno ugovori, računarska oprema se može osigurati i od zemljotresa, kao što se može osigurati i gubitak podataka na nosiocima podataka usljed ostvarenja neke od navedenih opasnosti.

Na koju vrijednost se zaključuje osiguranje?

Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja koja predstavlja vrijednost predmeta osiguranja. Suma osiguranja je ujedno i maksimalni iznos koji se može isplatiti u slučaju ostvarenja nekog od rizika, pri čemu ona može biti procjenjena od strane Vas ili stručnog lica ili preuzeta iz knjigovodstvene evidencije.

Od čega zavisi visina premije osiguranja?

Visina premije osiguranja zavisi od visine sume osiguranja, vrste predmeta osiguranja, želje za osiguranjem svih ili pojedinih predmeta osiguranja, broja personalnih računara koji se osiguravaju, obaveznih i ugovorenih doplataka i odobrenih popusta.

Šta se naknađuje u slučaju štete?

Ukoliko je osigurana stvar uništena, naknađuje se vrijednost osigurane stvari. Ukoliko je došlo do oštećenja, nadoknađuju se troškovi popravke osigurane stvari, u oba slučaja najviše do visine ugovorene sume osiguranja. Kako bi se izbjeglo umanjenje naknade za troškove amortizacije, postoji mogućnost ugovaranja doplatka za otkup amortizovane vrijednosti kod djelimičnih šteta kod rizika loma mašina.

Osiguranjem su, svakako, obuhvaćeni troškovi raščišćavanja i čišćenja u vezi sa nastalim osiguranim slučajem u određenom procentu, kao i troškovi nastali usljed pokušaja da se opasnost otkloni.

Kakve pogodnosti možete da očekujete?

Postojanje adekvatne protivpožarne i protivprovalne zaštite, obim pokrića, dobrovoljno učešće u šteti, zatim izbor perioda trajanja ugovora o osiguranju, način plaćanja itd. su faktori koji pružaju mogućnost za odobravanje različitih popusta na obračunatu premiju od strane naše kompanije.

Dodatna pitanja?

Ukoliko želite da saznate još neke pojedinosti vezane za ovo kombinovano osiguranje i ako imate pitanja koja se odnose konkretno na opremu Vaše firme ili opremu koju biste iz sopstvenih interesa željeli da osigurate, bilo da ste je uzeli u najam, obavljate testiranje, sl., obratite se našoj najbližoj filijali ili poslovnici na kontakt telefone.

KOMBINOVANO OSIGURANJE PRENOSNIH UREĐAJA, APARATA I INSTRUMENATA

U čemu je značaj i koje su specifičnosti ovog osiguranja?

Iako je osiguranje imovine najčešće vezano za mjesto osiguranja, u skladu sa potrebom da se određeni uređaji, aparati i instrumenti prenose sa jednog mjesta na drugo u cilju obavljanja raznih poslova mjerenja, snimanja, kontrole, istraživanja, obrade podataka itd, pripremili smo sveobuhvatni paket osiguranja. Njegovim prihvatanjem obezbjeđujete naknadu za pretrpljene materijalne štete nastale od gotovo svih mogućih opasnosti koje se mogu ostvariti.

Šta se osigurava?

Predmet osiguranja su prenosivi aparati, uređaji, instrumenti i računarska tehnika koji služe za snimanje, reprodukciju zvuka i slike, dijagnostiku (medicinsku i tehničku), mjerenje, kontrolu, geološka i druga istraživanja, kao i za obradu podataka. Podjela se može izvršiti na:

 • mehaničke, hidraulične i pneumatske aparate, uređaje i instrumente;
 • električne;
 • optičke;
 • elektronske;
 • laserske;
 • ultrazvučne;
 • izotopske;
 • prenosive računare (notebook).

 

Ako se posebno ugovori, predmet osiguranja mogu biti i prenosivi izvori i pretvarači energije koji služe za napajanje osiguranih stvari, kao i ostala prateća oprema neophodna za funkcionisanje prenosive tehnike.

Koji su rizici pokriveni?

Osiguravajuća zaštita zavisi od toga da li je predmet osiguranja na mjestu upotrebe i uskladištenja ili je u prevozu i prenosu. Za vrijeme prevoza i prenosa oprema je osigurana od bilo koje opasnosti na kopnu, vodi i vazduhu. Za vrijeme upotrebe i uskladištenja, oprema je osigurana od požara i drugih opasnosti (udara groma, eksplozije, oluje, grada, poplave i bujice, izlivanja vode iz instalacija, itd.), loma mašina i nekih drugih opasnosti i od provalne krađe i razbojništva.

Na koju vrijednost se zaključuje osiguranje?

Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja koju određujete Vi i ona bi trebalo da odgovara stvarnoj vrijednosti osigurane stvari. Suma osiguranja predstavlja maksimalni iznos koji se može isplatiti u slučaju ostvarenja nekog od rizika.

Od čega zavisi visina premije osiguranja?

Visina premije osiguranja zavisi od visine sume osiguranja, vrste predmeta osiguranja, ugovorenih doplataka i odobrenih popusta.

Šta se naknađuje u slučaju štete?

Ukoliko je osigurana stvar uništena ili je nestala, nadoknađuje se vrijednost osigurane stvari do visine ugovorene sume osiguranja. Ukoliko je došlo do oštećenja, nadoknađuju se troškovi popravke osigurane stvari takođe do visine ugovorene sume osiguranja. Kako bi se izbjeglo umanjenje naknade za troškove rabaćenja, postoji mogućnost ugovaranja doplatka za otkup amortizovane vrijednosti kod djelimičnih šteta kod rizika loma mašina.

Naknada štete obuhvata i troškove reinstalacije postojećeg licenciranog softvera kod prenosivih računara.

Osiguranjem su obuhvaćeni i troškovi učinjeni na ime ekspresnog prevoza, avioprevoza kao i prevoza van zemlje ako se posebno ugovori.

Kakve pogodnosti možete da očekujete?

Obim pokrića, broj prenosivih aparata, zatim izbor perioda trajanja ugovora o osiguranju, način plaćanja itd. su faktori koji pružaju mogućnost za odobravanje različitih popusta na obračunatu premiju od strane naše kompanije.

Dodatna pitanja?

Ukoliko želite da saznate još neke pojedinosti vezane za ovo kombinovano osiguranje i ukoliko imate pitanja koja se odnose konkretno na prenosivu opremu Vaše firme ili opremu koju biste iz sopstvenih interesa željeli da osigurate, bilo da ste je uzeli u najam, obavljate testiranje, mjerenje i sl., obratite se našoj najbližoj filijali ili poslovnici na kontakt telefone.

MOTORNA VOZILA

Osiguranje od auto-odgovornosti,
auto-kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu.

PROČITAJ VIŠE

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

PROČITAJ VIŠE

IMOVINA

Osiguranje nepokretne i pokretne imovine fizičkih i pravnih lica od rizika: požara, provalne krađe…

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

U pitanju je kvalitetan, sveobuhvatan i cjenovno prihvatljiv paket osiguranja, na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u prevozu, osiguranje plovila i osiguranje vazduhoplova.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične djelatnosti.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita, grupno osiguranje korisnika tekućih računa, kao i osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

Pogledajte našu ponudu osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE POMOĆI

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbjeđuje osiguraniku 24 sata na dan.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Pod osiguranje produžene garancije za korištena vozila spada garancija za ispravan rad dijelova vozila.

PROČITAJ VIŠE