OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

ČAMCI NA UNUTRAŠNJIM VODAMA

Predmet osiguranja

Mogu se osigurati sledeći plovni objekti: jahte, čamci, hidrogliseri, jedrilice, drvarice skele, splavovi, pontoni, kućice na splavu, pontonski mostovi.

Osiguranje obuhvata:

 • trup čamca (korito ili plovna osnova čamca ili postrojenja, nadgradnje, kabina, jarbol, kormilo, konopci, lanci, vitla, sidra, vesla, jedra, ograde i pokrivači),
 • pogonske mašine (ugrađeni ili vanbrodski pogonski motor i postolje, osovina, propeler, rezervoar, agregat, komandna tabla, razvodni uređaj i drugo),
 • oprema (sva oprema koja može da služi za bezbednost plovidbe ili boljem ekonomskom iskorišćavanju),
 • postrojenja,
 • inventar čamca prema posebnom spisku.

 

OSIGURANJEM SU POKRIVENI SLEDEĆI RIZICI

Potpuni gubitak nastao usled (osnovni rizici):

 • plovidbene nezgode kao što je sudar, udar, nasukanje, potonuće i drugih vanrednih spoljnjih događaja koji su u vezi sa plovidbom,
 • nevremena, brodoloma, udara groma, zemljotresa,
 • sudara sa drugim plovnim objektom,
 • udara u obalu ili bilo koje drugo učvršćenje, plivajuće ili plutajuće objekte ili predmet,
 • požara,
 • posledice skrivene mane na trupu čamca ili pogonskom motoru ili opremi,
 • eksplozije na čamcu ili izvan njega,
 • udara kopnenog prevoznog sredstva ili pada letelice ili njenih delova,
 • utovara ili istovara tereta, dozvoljenog za prevoz čamcem,
 • provalne krađe ili nasilnog oduzimanja celog čamca ili samo ugrađenog motora,
 • neovlašćene posluge čamcem,
 • oštećenja usled zle namere ili nepažnje od strane trećih lica,
 • oštećenja usled nekog drugog vanrednog događaja ili nezgode dok se čamac nalazi u plovidbi, mirovanju ili je izvučen na kopno.

 

Pod potpunim gubitkom čamca smatra se:

 • potonuće bez mogućnosti vađenja,
 • potpuno uništenje čamca,
 • oštećenje čamca koje se ne može popraviti,
 • nestanak čamca,
 • ako troškovi popravke čamca, odnosno troškovi vađenja potonulog čamca premašuju osigurani iznos.

 

Puno pokriće

Osiguranjem su obuhvaćena sva delimična oštećenja na trupu, na pogonskim motorima, opremi i inventaru osiguranog čamca usled bilo kog osiguranog rizika navedenog pod tačkom potpuni gubitak, kao i provalna krađa, uz uslov da su otuđeni delovi bili smešteni u zaključanom prostoru osiguranog čamca.
Osiguranjem su pokriveni, u granicama pruženog pokrića i razumno učinjeni troškovi spasavanja, ukoliko je ono bilo uspešno. U slučaju neuspelog spasavanja, troškovi takvog spasavanja će se naknaditi samo ako su učinjeni uz izričitu saglasnost osiguravača.

MOTORNA VOZILA

Osiguranje od auto-odgovornosti,
auto-kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu.

PROČITAJ VIŠE

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

PROČITAJ VIŠE

IMOVINA

Osiguranje nepokretne i pokretne imovine fizičkih i pravnih lica od rizika: požara, provalne krađe…

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

U pitanju je kvalitetan, sveobuhvatan i cjenovno prihvatljiv paket osiguranja, na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u prevozu, osiguranje plovila i osiguranje vazduhoplova.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične djelatnosti.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita, grupno osiguranje korisnika tekućih računa, kao i osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

Pogledajte našu ponudu osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE POMOĆI

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbjeđuje osiguraniku 24 sata na dan.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Pod osiguranje produžene garancije za korištena vozila spada garancija za ispravan rad dijelova vozila.

PROČITAJ VIŠE