ZASTUPNICI-POSREDNICI

R.br.

NAZIV

SJEDIŠTE/ADRESA

LICE ZA ZASTUPANJE

REGISTAR ZASTUPNIKA U OSIGURANJU - SAMOSTALNI PREDUZETNICI

1.

”MK KREMENOVIĆ TINA" s.p. Kremenović Tina

Karađorđeva 142, Banja Luka

Tina Kremenović

2.

Preduzetnička radnja za posredovanje u osiguranju "D-M-J" s.p. Aleksandra Stupar

Vojvode Stepe Stepanovića 3, Prijedor

Aleksandra Stupar

3.

Samostalna preduzetnička radnja za zastpanje u osiguranju "BONUS" vl.Knežević Miladin

Majevička 3, Bijeljina

Miladin Knežević

4.

ZASTUPANJE U OSIGURANJU “MONA’S” Aleksandar Savić s.p. Banja Luka

Meše Selimovića 51, Banja Luka

Aleksandar Savić

5.

Preduzetnik za zastupanje u osiguranju "G-1" Milan Kuridža s.p.Prijedor

Vožda Karađorđa br.7, Prijedor

Milan Kuridža

6.

Preduzetnik za zastupanje u osiguranju “TITAN” s.p. Boris Todić

Trive Amelice 18, Banja Luka

Boris Todić

7.

Preduzetnik za zastupanje u osiguranju “CAPITAL” s.p.

Vidovdanska 2, Gradiška

Tijana Raca

8.

Zastupanje u osiguranju „ITDSAN“ – Olivera Savić s.p. Banja Luka

Meše Selimovića br. 51 Banja Luka

Olivera Savić

9.

“Vavilon” Mirko Pisarić s.p.

Vidovdanska broj 7, Gradiška

Mirko Pisarić

10.

Zastupanje u osiguranju “Respekt” Danijela Kresojević s.p. 

Slavka Šuška bb, Prnjavor

Danijela Kresojević

11.

Zastupanje u osiguranju „GALEA“ – Arnela Galić s.p. Banja Luka

Subotička bb,

Banja Luka

Arnela Galić

12.

Zastupanje u osiguranju “SMILJANIĆ” Aleksandar Smiljanić s.p.

Karađorđeva ulica bb, Laktaši

 Aleksandar Smiljanić

13.

 Zastupanje u osiguranju “EMPYRIA” Slobodan Stolić s.p.

Adresa Koste Jarića 109B, Banja Luka

Slobodan Stolić

REGISTAR DRUŠTAVA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU

1.

Agencija za posredovanje u osiguranju "BONUS AUTO" d.o.o.

Stanični trg 1, Zenica

Nejra Ražanica

2.

Agencija za zastupanje u osiguranju "BOSNAEXPRES" d.o.o.

Usorska 21, Doboj Jug Matuzići

Nejra Ražanica

3.

Agencija za zastupanje u osiguranju "REFRESH OSIGURANJE"

Alije Izetbegovića 32, Živinice

Medina Mahmutović

4.

"AGENCIJA TRGO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU"

Ciglanska bb, Visoko

Emir Trgo

5.

"ALPHA&OMEGA AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU"

Terezija bb, Sarajevo

Senad Aljović i Džasem Kasumović

6.

"AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU AG INSURANCE"

Čekaluša čikma 4, Sarajevo

Mersiha Granić

7.

„RAIFFEISEN ASSISTANCE“ DOO društvo za zastupanje u osiguranju

Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

Armin Suljić i Aida Omerović

8.

"S-PREMIUM" d.o.o. Sarajevo

Zmaja od Bosne 7, Sarajevo

Nađa Hrustanović i Amna Delibašić

9.

OD „S-LINE“- za zastupanje u osiguranju

Kemala Kapetanovića 33, Sarajevo

Dženana Rušidović

10.

Društvo za zastupanje u osiguranju Porsche Partner doo

Trg međunardnog prijateljstva br.24

Ognjen Cerović i Silvana Tričković

11.

VENERA AUTO DOO, Agencija za zastupanje u osiguranju

Put života br. 2, Sarajevo

Vesna Radovanović

12.

"DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU WVP AD BANJA LUKA"

Vidovdanska ulica 2, Banja Luka

Miodrag Danilović

13.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju "BROKCONSUL"

Šoše Mažara br. 62, Jakupovci, Laktaši

Rodoljub Vrhovac

14.

“AFAR” Društvo za posredovanje u osiguranju  d.o.o. SARAJEVO

Skenderpašina 33, Sarajevo

Amar Hadžić

15.

“START” Društvo za posredovanje u osiguranju  d.o.o. SARAJEVO

Džemala Bijedića br.89, Novo Sarajevo

Admir Hasanspahić

16.


Brokersko društvo u osiguranju „FINOS“ doo Banja Luka-Filijala Sarajevo

Paromlinska 53G, Sarajevo

 Dušan Šljivar

17.

SD AGENCIJA  ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU “M&K”

Bosanskih branilaca bb, Srebrenik

Mirnel Ibrić

18.

Agencija za zastupanje u osiguranju “LET’S GO

Braće Pobrić 26, Tešanj

Džemila Kurtić

19.

Agencija za zastupanje u osiguranju „KOVER“ – Branko Vulin s.p. Laktaši

Branka Ćopića bb, Laktaši

Branko Vulin

20.

Agencija za zastupanje u osiguranju “Vranj"

Josifa Pančića 1, Ilidža

Emina Vranj 

21.

Agencija  za zastupanje u osiguranju “Lav”

Bosne Srebrene bb, Tuzla

Anela Omerčić

REGISTAR BROKERSKIH DRUŠTAVA

1.

"ADVANTIS BROKER OSIGURANJA" d.o.o.

Krajiških brigada 113, Banja Luka

Sonja Topalović

2.

Brokersko društvo za osiguranje "M BROKER" d.o.o

Vidovdanska 33, Banja Luka

Dragana Topić

3.

Brokersko društvo u osiguranju "PRVI BROKER" d.o.o.

Save Mrkalja 4, Banja Luka

Sanja Zečević

4.

"FINOS" d.o.o. brokersko društvo u osiguranju

Mirka Kovačevića 13a, Banja Luka

Dušan Šljivar

5.

Brokersko društvo "RESPECT INSO" d.o.o

Pilanska bb, Banja Luka

Stojana Kovačević

6.

„FORTIUS BH“ Brokersko društvo u osiguranju d.o.o. Sarajevo – Podružnica Istočno Sarajevo

Spasovdanska 11b Istočno Sarajevo

Adnan Taljanović

7.

Brokersko društvo u osiguranju „FORTIS“ d.o.o.

Braće Pantića br. 2 Banja Luka

Ognjen Aleksić

8.

VIPOX Brokersko društvo u osiguranju d.o.o. Sarajevo – Podružnica broj 1, Istočno Sarajevo

Srpskih vladara 31

Istočno Sarajevo

Lana Tomović

Tarik Šabeta