OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA

OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI – OBAVEZNO

Da bi zaštitili treća lica i njihovu imovinu od posljedica saobraćajne nezgode, vlasnici, odnosno korisnici, motornih vozila dužni su, po zakonu, sklopiti ugovor o osiguranju automobilske odgovornosti, čime je osigurana naknada za štete koje nastanu kao posljedica saobraćajnih nezgoda.

U slučaju da ugovorite osiguranje od automobilske odgovornosti u našoj kući, mi ćemo umesto Vas platiti štetu koju pretrpe treća lica (zbog smrti, tjelesne povrede, narušenog zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari), ako do saobraćajne nesreće dođe Vašom krivicom.

Važno!

Treća lica su sva lica osim vozača, vlasnika, suvlasnika i korisnika motornog vozila koji je kriv za saobraćajni udes. Pravo na naknadu štete imaju sva lica koja se nalaze u vozilu koje je uzrokovalo saobraćajnu nesreću i sva lica koja se nalaze u drugim vozilima koja su učestvovala u nesreći.

Kupovinom polise AO osigurali ste Vašu odgovornost prema drugim učesnicima nesreće. Sve materijalne i nematerijalne štete koje su posljedica saobraćajne nesreće neće biti Vaša obaveza, već obaveza osiguravajućeg društva koje Vam je prodalo polisu.

MOTORNA VOZILA

Osiguranje od auto-odgovornosti,
auto-kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu.

PROČITAJ VIŠE

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

PROČITAJ VIŠE

IMOVINA

Osiguranje nepokretne i pokretne imovine fizičkih i pravnih lica od rizika: požara, provalne krađe…

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

U pitanju je kvalitetan, sveobuhvatan i cjenovno prihvatljiv paket osiguranja, na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u prevozu, osiguranje plovila i osiguranje vazduhoplova.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične djelatnosti.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita, grupno osiguranje korisnika tekućih računa, kao i osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

Pogledajte našu ponudu osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE POMOĆI

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbjeđuje osiguraniku 24 sata na dan.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Pod osiguranje produžene garancije za korištena vozila spada garancija za ispravan rad dijelova vozila.

PROČITAJ VIŠE