OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI IZ DJELATNOSTI ODRŽAVANJA I ČUVANJA PLOVNIH OBJEKATA U MARINI

Osigurava se odgovornost vlasnika ili zakupca za turističke i druge sportske plovne objekte. Pokrivena je građansko pravna odgovornost za štete pričinjene trećim licima nastala iz djelatnosti osiguranika ili iz zaklučenog ugovora o pružanju usluga ili iz posjedovanja ili korišćenja prostora marine.

Osiguravač je obavezan da osiguraniku plati sve štete pričinjene trećim licima, nastale kao posledica njegove ili odgovornosti lica za koje on odgovara i to:

  • na brodu, čamcu, jahti ili drugom plovnom objektu (u daljem tekstu: brod), dok se nalazi pod nadzorom osiguranika, radi čuvanja i održavanja u prostoru marine,
  • na brodu i izvan prostora marine ako je napustio marinu zbog izvođenja radova koje osiguranik ne može izvesti u prostoru marine, pod uslovom da je brod sve vreme pod nadzorom osiguranika:
  • na demontiranim delovima broda u krugu marine, isključujući krađu ili nestanak demontiranog dela,
  • od provalne krađe stvari na brodu i njemu pripadajućih delova, dok se nalaze u prostoru marine,
  • usled smrti, povrede tela ili zdravlja trećeg lica, osim radnika osiguranika i njegovih kooperanata,
  • šteta na imovini trećih lica.

MOTORNA VOZILA

Osiguranje od auto-odgovornosti,
auto-kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu.

PROČITAJ VIŠE

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

PROČITAJ VIŠE

IMOVINA

Osiguranje nepokretne i pokretne imovine fizičkih i pravnih lica od rizika: požara, provalne krađe…

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

U pitanju je kvalitetan, sveobuhvatan i cjenovno prihvatljiv paket osiguranja, na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u prevozu, osiguranje plovila i osiguranje vazduhoplova.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične djelatnosti.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita, grupno osiguranje korisnika tekućih računa, kao i osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

Pogledajte našu ponudu osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE POMOĆI

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbjeđuje osiguraniku 24 sata na dan.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Pod osiguranje produžene garancije za korištena vozila spada garancija za ispravan rad dijelova vozila.

PROČITAJ VIŠE