O KOMPANIJI

TRADICIJA DUGA 150 GODINA

Kada kompanija iza sebe ima iskustvo i tradiciju dugu 150 godina, zna da je za uspješno poslovanje najvažnije biti posvećen potrebama klijenata i kontinuiranom podizanju kvaliteta usluge. Zato je jedan od naših principa stalna orijentisanost na inovacije u poslovanju i ponudi. U takve principe se uklapa i dinamična kompanija poput “Dunav osiguranja” koja uvijek prati promjene u zahtjevima osiguranika, zakonskim regulativama, proizvodima na tržištu, kao i društva u cjelini.

KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE –
KUĆA SA TRADICIJOM NA TRŽIŠTU OSIGURANJA

Kao akcionarsko društvo za poslove osiguranja, saosiguranja i ostalih usluga u osiguranju, Dunav osiguranje je na domaćem tržištu registrovano za sve vrste osiguranja (više od 90 proizvoda).
Sva istraživanja tržišta ukazuju da je Dunav osiguranje a.d. najjači brend u osiguranju. Bez pretjerivanja se može reći da je Dunav osiguranje a.d. sinonim za osiguranje u zemljama u okruženju.

KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE JE IME KOJEM SE VjERUJE ZATO ŠTO:

· ima lidersku poziciju na domaćem tržištu osiguranja

· zauzima vodeću poziciju u svim vidovima imovinskih osiguranja

· ima najdužu tradiciju i iskustvo u oblasti osiguranja

· osiguravajuća kuća sa najvećim finansijskim rezervama

· ostvaruje visok procenat u isplati naknade šteta

· u ponudi ima više od 90 proizvoda svih vrsta osiguranja

· pokriva teritoriju cijele BiH s razgranatom mrežom svojih poslovnica

· spada u red društveno najodgovornijih kompanija u BiH

· stabilan i pouzdan partner u vašem poslovanju