OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

PLOVILA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA

Predmet osiguranja

 • Brod na unutrašnjim vodama (rekama, kanalima i jezerima):
 • trup, mašine, uređaji, inventar i oprema,
 • vozarina,
 • troškovi (redovne zalihe goriva, maziva i ostalog brodskog materijala, kao i zalihe hrane i pića potrebne za posadu broda),
 • višak odgovornosti,
 • premija osiguranja.

 

Sa aspekta vrste broda mogu se osigurati:

 • putnički brodovi,
 • hidrokrilni,
 • trajekti i teretni brodovi,
 • tankeri,
 • tegljači,
 • tehnički brodovi,
 • ribarski brodovi,
 • brodovi za upravne svrhe.

 

OSIGURANJEM SU POKRIVENI SLEDEĆI RIZICI

Širina pokrića pod A (osnovni rizici)

Pokriće potpunog gubitka plovnog objekta usled:

 • plovidbenih nezgoda, kao što su:
  • brodolom, nasukanje, potonuće,
  • sudar, udar o drugi predmet, udar o dno, obalu ili drugo učvršćenje i drugi vanredni spoljni događaj vezan za plovidbu.
 • elementarnih nepogoda, kao što su: oluja, udar groma, uključujući i poplavu,
 • požara,
 • nezgode pri ukrcaju, prekrcaju, iskrcaju ili premeštanju tereta dozvoljenog za prevoz takvim plovnim objektom,
 • eksplozije na plovnom objektu ili izvan njega,
 • udara kopnenog prevoznog sredstva ili pada letelice ili njenih delova ili nekih drugih predmeta,
 • krađe ili otimačine celog plovnog objekta,
 • oštećenja nuklearnih uređaja ili reaktora,
 • nepažnje zapovednika ili članova posade ili pilota,
 • pružanja pomoći pri tegljenju drugih plovnih objekata u nezgodi,
 • provalne krađe i razbojništva,
 • nezgode na brodu pri dokovanju, odnosno izvlačenju na obalu, navozu u brodogradilištu ili porinuću.

 

Širina pokrića pod B

Ova širina pokrića obuhvata sve rizike iz širine pokrića pod A (osnovni rizici), čemu se dodaju i sledeći rizici:

Delimična oštećenja:

 • oštećenja na trupu plovnog objekta nastala usled rizika navedenih u pokriću pod A,
 • oštećenja nastala na glavnim i pomoćnim mašinama (motorima), propelerima, osovinama (propelerskim vratima), opremi i inventaru, ako su posledica: nasukanja, požara, sudara sa drugim plovnim objektom ili potonuća,
 • doprinos u generalnoj havariji

 

Širina pokrića pod C (puno pokriće)

Ovom širinom pokrića obuhvaćeni su svi rizici pod A i B, čemu se dodaju sledeći rizici:

 • sva delimična oštećenja na trupu, glavnim i pomoćnim mašinama, motorima, tehničkim uređajima, opremi i inventaru osiguranog plovnog objekta usled bilo kog osiguranog rizika,
 • kod tehničkih plovnih objekata, sve vanredne štete na trupu, glavnim i pomoćnim mašinama, tehničkim uređajima, opremi i inventaru osiguranog plovnog objekta, nastale kod normalne upotrebe takvog objekta pri radu,
 • troškovi uklanjanja oštećenog plovnog objekta ili olupine po nalogu nadležnog organa, ali samo do 10% od osiguranog iznosa.

MOTORNA VOZILA

Osiguranje od auto-odgovornosti,
auto-kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu.

PROČITAJ VIŠE

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

PROČITAJ VIŠE

IMOVINA

Osiguranje nepokretne i pokretne imovine fizičkih i pravnih lica od rizika: požara, provalne krađe…

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

U pitanju je kvalitetan, sveobuhvatan i cjenovno prihvatljiv paket osiguranja, na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u prevozu, osiguranje plovila i osiguranje vazduhoplova.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične djelatnosti.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita, grupno osiguranje korisnika tekućih računa, kao i osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

Pogledajte našu ponudu osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE POMOĆI

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbjeđuje osiguraniku 24 sata na dan.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Pod osiguranje produžene garancije za korištena vozila spada garancija za ispravan rad dijelova vozila.

PROČITAJ VIŠE