OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

USLOVI ZA OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI VLASNIKA/KORISNIKA PLOVILA ZA ŠTETU PROUZROKOVANU TREĆIM LICIMA

Osiguranje vlasnika/korisnika plovila na motorni pogon od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima, snage motora veće od 3,7 kW, koja se u skladu sa propisima o registraciji plovila upisuju u odgovarajući registar, je zakonski obavezno osiguranje.

Osiguranje pokriva štetu iz odgovornosti vlasnika ili korisnika plovila za štetu prouzrokovanu trećim licima zbog smrti, tjelesne povrede, ili narušavanja zdravlјa trećeg lica.

Trećim licima ne smatraju se lica koja se prevoze, kao i članovi posade koji upravlјaju plovilom.

Pored korisnika plovila osiguranje pokriva odgovornost za naknadu štete koju uzrokuju lica koja volјom vlasnika obavlјaju poslove na plovnom objektu.

Osiguranjem su pokriveni i nužni troškovi vezani uz štetu i razumni troškovi sporova i pravnih radnji koje je osiguranik preduzeo u saglasnosti s osiguravačem radi odbrane od neosnovanih ili pretjeranih zahtjeva trećih osoba. Ako iznosi troškova koje je osiguranik dužan platiti prelaze sumu osiguranja, ovim osiguranjem je pokriven samo srazmjeran dio tih troškova (omjer između sume osiguranja i priznate odštete).

MOTORNA VOZILA

Osiguranje od auto-odgovornosti,
auto-kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu.

PROČITAJ VIŠE

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

PROČITAJ VIŠE

IMOVINA

Osiguranje nepokretne i pokretne imovine fizičkih i pravnih lica od rizika: požara, provalne krađe…

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

U pitanju je kvalitetan, sveobuhvatan i cjenovno prihvatljiv paket osiguranja, na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u prevozu, osiguranje plovila i osiguranje vazduhoplova.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične djelatnosti.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita, grupno osiguranje korisnika tekućih računa, kao i osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

Pogledajte našu ponudu osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE POMOĆI

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbjeđuje osiguraniku 24 sata na dan.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Pod osiguranje produžene garancije za korištena vozila spada garancija za ispravan rad dijelova vozila.

PROČITAJ VIŠE