PUTNIČKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U koju god zemlju da pođete radi odmora ili posla, važno je da se osjećate sigurno. Neprijatni događaji ne moraju pokvariti Vaše planove. Svaki momenat putovanja treba da predstavlja uživanje. Važno je da znate da mi mislimo na Vas. Bezbrižno putovanje je pred Vama uz polisu putničkog zdravstvenog osiguranja “Dunav osiguranje” a.d..

U saradnji sa prestižnom međunarodnom asistentskom kućom “CORIS assistance” pružamo Vam usluge medicinske asistencije i pokriće neophodnih medicinskih troškova u cijelom svijetu, 24 sata dnevno i 365 dana u jednoj godini.

Mogu se osigurati lica do navršenih 80 godina života i to za individualno, grupno i porodično osiguranje, a za osiguranje turističkih i poslovnih putovanja te klijenata banke koji su korisnici platnih kartica do navršenih 70 godina života.

Osiguranje se može zaključiti kao individualno, grupno (preko 10 lica) i porodično (roditelji i djeca do 18 godina).

Putničko zdravstveno osiguranje garantuje Vam, u slučaju iznenadne bolesti ili povrede, pokriće troškova:

  • ambulantnog liječenja;
  • nabavke neophodnih lijekova i medicinskog materijala;
  • prevoza do najbliže zdravstvene ustanove;
  • bolničkog liječenja;
  • prevoza u zemlju;
  • stomatološke intervencije;
  • drugih troškova vezanih za iznenadnu bolest ili povredu.

 

Ukoliko se dogodi osigurani slučaj, sve potrebne informacije dobićete 24 časa dnevno na tel.: + 381 11 3636999., “CORIS assistance” doo Beograd.

MOTORNA VOZILA

Osiguranje od auto-odgovornosti,
auto-kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu.

PROČITAJ VIŠE

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

PROČITAJ VIŠE

IMOVINA

Osiguranje nepokretne i pokretne imovine fizičkih i pravnih lica od rizika: požara, provalne krađe…

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

U pitanju je kvalitetan, sveobuhvatan i cjenovno prihvatljiv paket osiguranja, na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u prevozu, osiguranje plovila i osiguranje vazduhoplova.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične djelatnosti.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita, grupno osiguranje korisnika tekućih računa, kao i osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

Pogledajte našu ponudu osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE POMOĆI

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbjeđuje osiguraniku 24 sata na dan.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Pod osiguranje produžene garancije za korištena vozila spada garancija za ispravan rad dijelova vozila.

PROČITAJ VIŠE