VIZIJA I MISIJA

VIZIJA

Vizija naše kompanije je da stvaramo stalnu prednost na tržištu, obezbijeđujući svojim osiguranicima, saradnicima i poslovnim partnerima proizvode, usluge ali i poslovne odnose koji imaju veću vrijednost od drugih.
Na taj način gradimo uspješnu i sigurnu poslovnu budućnost za nas i sve one koji rade i sarađuju sa našom kompanijom.

MISIJA

Misija naše kompanije je da svojim klijentima ponudimo usluge vrhunskog kvaliteta i nivoa, koje su ujedno i potpuno prilagođene njihovim željama i potrebama.

Da bismo postigli kontinuitet usluge najvišeg kvaliteta, uvodimo najsavremenije standarde poslovanja, specifična odjeljenja i radne procedure. Naši ljudi su sposobni, vrhunski obučeni profesionalci koji su u stanju su da obave i najdelikatnije zadatke na tržištu i uz to su usvojili najviši etički kodeks poslovanja.

Nastojimo:

  • da uvećamo i sačuvamo broj klijenata koji će znati da vrednuju usmjerenost naše kompanije ka kvalitetu usluga, ali i da prepoznaju naš pristup poslovanju na principima dodatne vrijednosti;
  • da svojim klijentima omogućimo osiguranje najvišeg kvaliteta po najpovoljnijim uslovima;
  • da sa svojim klijentima održimo dugoročne i međusobno uspješne poslovne odnose koji su zasnovani na širokom spektru naših usluga;
  • da najsavremenije informacione tehnologije i brza i fleksibilna komunikacija u svim aspektima poslovanja budu imperativi naše poslovne politike.