OSIGURANJE TRANSPORTA

ODGOVORNOST PREVOZIOCA U MEĐUNARODNOM I DOMAĆEM DRUMSKOM PREVOZU

Predmet osiguranja

Odgovornost prevozioca (osiguranika) prema vlasniku pošiljaka preuzetih na prevoz na osnovu zaključenog ugovora o prevozu, a u skladu sa odredbama Konvencije o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR) i Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju (u daljem tekstu: Zakon).

Teritorijalno važenje osiguranja

Osiguranje važi u domaćem i međunarodnom prevozu, a može se, na zahtev osiguranika, zaključiti samo za domaći prevoz.

Limit odgovornosti

Odgovornost osiguravača za svaki pojedinačni slučaj  ograničena je u prevozu po međunarodnom tovarnom listu  u skladu sa članom 23. tačka 3. i članom 25. Konvencije CMR i navodom u polisi osiguranja, a za prevoze koji se obavljaju, unutar granice  Republike Srbije, po domaćoj prevoznoj ispravi, odgovornost osiguravača je ograničena u skladu sa Zakonom o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju.

Širina pokrića

Osiguravač je obavezan da osiguraniku naknadi sve iznose koji su osnovani i koje osiguranik treba da plati iz osnova prevozničke odgovornosti, za štete koje nastanu u prevozu pošiljaka usled potpunog ili delimičnog  gubitka ili oštećenja robe, kao i pridošle troškove (troškove prevoza i carine, trоškоvе uklаnjаnjа i prеvоzа оstаtаkа rаsutе i оštеćеnе rоbе u cilјu čišćеnjа putа pо nаrеdbi nаdlеžnih оrgаnа vlаsti, troškove spora i pravnih radnji i troškove razumnih pokušaja spasavanja robe), nastale od trenutka preuzimanja robe na prevoz do trenutka isporuke robe.

Dopunski rizik:

  • štete nastale kao posledica dokazane krađe robe ili krađe celog vozila sa robom
  • štete nastale kao posledica kvara uređaja za termoregulaciju
  • štеtе nа rоbi nаstаlе prilikоm utоvаrа rоbе nа prеvоznо srеdstvо ili istоvаrа rоbе sа prеvоznоg srеdstvа kоје оbаvlја оsigurаnik
  • štеte uslеd zakašnje­njа u isporuci robe preuzete na prevoz
  • trоškоvi uništеnjа оštеćеnе rоbе

 

Isključenja

Prema ovim uslovima predmet osiguranja ne može biti odgovornost:

  • za prevoz koji se obavlja bez zaključenog ugovora o prevozu,
  • za prevoz koji se obavlja za sopstvene potrebe,
  • za besplatan prevoz (nije obračunata vozarina),
  • za prevoz poštanskih pošiljaka, vrednosnih pošiljaka (kovani novac, papirni novac, hartije od vrednosti, dokumenta i isprave), umetničkih predmeta (slika, skulptura i dr).

MOTORNA VOZILA

Osiguranje od auto-odgovornosti,
auto-kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu.

PROČITAJ VIŠE

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

PROČITAJ VIŠE

IMOVINA

Osiguranje nepokretne i pokretne imovine fizičkih i pravnih lica od rizika: požara, provalne krađe…

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

U pitanju je kvalitetan, sveobuhvatan i cjenovno prihvatljiv paket osiguranja, na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u prevozu, osiguranje plovila i osiguranje vazduhoplova.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične djelatnosti.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita, grupno osiguranje korisnika tekućih računa, kao i osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

Pogledajte našu ponudu osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE POMOĆI

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbjeđuje osiguraniku 24 sata na dan.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Pod osiguranje produžene garancije za korištena vozila spada garancija za ispravan rad dijelova vozila.

PROČITAJ VIŠE