OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

ČUVAR KUĆE – LUKS PAKET

ČUVAR KUČE luks paket pruža Vam mogućnost, da prema specifičnosti svog domaćinstva, uz ČUVAR KUĆE osnovni paket, izaberete dodatna pokrića I na taj način kreirate paket po mjeri.

 • POPLAVA
 • ZEMLJOTRES
 • RIZICI IZNENAĐENJA (pritisak snijega; obijest-vandalizam; pad drveta; atmosfesrke vode; dim);
 • Udar nepoznatog motornog vozila u stambeni objekat
 • Odgovornost (u svojstvu privatnog lica I posjedovanja nepokretnosti);
 • Osiguranje članova domaćinstva od posljedica nesrečnog slučaja ( trajni invaliditet i smrt usljed nezgode).

Takođe, paket „čuvar kuće“ daje mogućnost ugovaranja i dodatnih „rizika iznenađenja“ u koje spadaju pritisak snijеgа, pаd drvеtа, dim, оbijеst i vаndаlizam, rizik аtmоsfеrske vоde, kao i ugovaranje pokrića rizika od udara nepoznatog motornog vozila u osigurani građevinski objekat, opšte odgovornosti i оsigurаnje člаnоvа dоmаćinstvа оd pоsljеdicа nеsrеćnоg slučаја (nеzgоdе).

Predmet osiguranja

*Suma osiguranja (KM)

Godišnja premija (KM)

Stambeni objekat površine 50m2

40.000

69.10 KM
Mjesečna premija
5.76 KM

Stvari domaćinstva

8.000

Odgovornost

950

Nezgoda (3 člana domaćinstva

Smrt
nezgoda

1.600

Invaliditet

3.200

DODATNE POGODNOSTI:

 • Pokriveni trоškоvi iznајmlјivаnjа privrеmеnоg smjеštаја zа pоrоdicu, uklјučuјući i trаnspоrt prеоstаlih stvаri dоmаćinstvа, dо iznоsа оd 91 KM, kod štete od rizikа pоžаrа
 • Trоškоvi prеvеntivnе zаmjеnе brаvе nа оbјеktu usljed nеstаnkа klјučеvа, i to dо iznоsа оd 58 KM;
 • Pokriveni troškovi nastali na objektu u slučaju provalne krađe;
 • Pokriće za slučaj rizika razbojništva izvan stambenog objekta za stvari domaćinstva lične prirode;
 • Gratis osiguranje za pomoćne prostorije I stvari u njima (podrum, tavan, garaža);
 • Automatsko pokriće za novorođenog člana domaćinstva, BEZ PLAĆANJA DODATNE PREMIJE.

 

DODATNI POPUSTI:

 • Popust za ugovoreno trajanje osiguranja do 10%
 • Zа јеdnu ili višе gоdinа u pоkriću bеz štеta do 15%.
 • Za obim pokrića, prema broju dodatnih rizika uključenih uz osnovno pokriće do 6%

 

GDJE MOŽETE ZAKLJUČITI OSIGURANJE?

Polisu osiguranja možete zaključiti u Vama najbližem prodajnom centru Dunav osiguranja. Više informacija o uslugama možete dobiti od naši operatera BESPLATNIM pozivom na broj 0800 50 600.

 

Siguran prijatelj vašeg doma “ČUVAR KUĆE”

MOTORNA VOZILA

Osiguranje od auto-odgovornosti,
auto-kasko osiguranje, osiguranje pomoći na putu.

PROČITAJ VIŠE

PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pogledajte našu ponudu putnih osiguranja za fizička i pravna lica

PROČITAJ VIŠE

IMOVINA

Osiguranje nepokretne i pokretne imovine fizičkih i pravnih lica od rizika: požara, provalne krađe…

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

U pitanju je kvalitetan, sveobuhvatan i cjenovno prihvatljiv paket osiguranja, na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE TRANSPORTA

Osiguranje robe u prevozu, osiguranje plovila i osiguranje vazduhoplova.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD NEZGODE

Nezgoda se ne može predvidjeti niti spriječiti, ali se mogu ublažiti njene posljedice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične djelatnosti.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE KREDITA

Dunav osiguranje nudi osiguranje kredita, grupno osiguranje korisnika tekućih računa, kao i osiguranje finansijske zloupotrebe platne kartice.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE OD RAZLIČITIH FINANSIJSKIH GUBITAKA

Pogledajte našu ponudu osiguranja od različitih finansijskih gubitaka.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE POMOĆI

Osiguranjem pomoći na putu osiguravač obezbjeđuje osiguraniku 24 sata na dan.

PROČITAJ VIŠE

OSIGURANJE PRODUŽENE GARANCIJE ZA KORIŠTENA VOZILA

Pod osiguranje produžene garancije za korištena vozila spada garancija za ispravan rad dijelova vozila.

PROČITAJ VIŠE