Saopštenje za javnost – izmjene Odluke o načinu utvrđivanja tarife premije i cjenovnika za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima

Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine je na 18. sjednici održanoj 30.8.2023.godine donio Odluku o izmjenama Odluke o načinu utvrđivanja tarife premije i cjenovnika za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima a koja je objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj 69/23.

Izmjenama je povećana osnovna premija sa 396 KM na 420,55 KM.

Navedene izmjene stupaju na snagu osmog dana od dana objave, odnosno od 16.9. (subota) društva za osiguranje dužna su police autoodgovornosti izdavati u skladu sa istim.

 

Preuzmite dokumenta :

Tarifa premije i cjenovnika za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima

Cjenovnik AO FBiH