Rješenje o promjeni podataka koji se odnose na promjenu sjedišta preduzetnika za zastupanje u osiguranju za preduzetnika „VAVILON“ Mirko Pisarić s.p. Laktaši.

Rješenje o promjeni podataka koji se odnose na promjenu sjedišta preduzetnika za zastupanje u osiguranju za preduzetnika „VAVILON“ Mirko Pisarić s.p. Laktaši.