V

VLASNIK VOZILA – lice koje ima pravo svojine na vozilu

VOZAČ – lice koje na putu upravlja vozilom

VOZILO – svako prevozno sredstvo namjenjeno za kretanje po putu, osim pokretnih stolica bez motora za nemoćna lica i dječjih prevoznih sredstava