T

TOTALNA ŠTETA – kada uslijed nastanka osiguranog slučaja dođe do uništenja ili nestanka stvari – «vozila» ili kada je opravka vozila tehnički neizvodljiva ili ekonomski neopravdana, odnosno gde su troškovi opravke, uvećani za umanjenu vrijednost vozila kod AO, veći ili jednaki vrijednosti vozila umanjenoj za procjenjenu vrijednost ostatka vozila

TREĆE LICE – svako lice koje pretrpi materijalnu ili nematerijalnu štetu od upotrebe motornog vozila koje se obavezno mora osigurati u smislu Zakona o osiguranju imovine i lica