O

OSIGURANA SUMA – najveći iznos obaveze osiguravača ugovoren za svaki osigurani slučaj (za osiguranje lica)

OSIGURANI SLUČAJ – budući, iznenadni i od volje osiguranika nezavisni štetni dogadaj koji ima za posljedicu realizaciju štetnog događaja, odnosno to je događaj čije nastupanje predstavlja ostvarivanje rizika koji je obuhvaćen osiguranjem

OSIGURANIK – pravno ili fizičko lice kome pripadaju prava iz osiguranja

OSIGURANJE AUTO-ODGOVORNOSTI – obavezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila za štete pričinjene trećim licima iz upotrebe vozila