D

DJELIMIČNA ŠTETA – kada na osiguranoj stvari nastanu samo oštećenja, a njegova opravka je ekonomski opravdana

DJELIMIČNI KASKO – osiguranje rizika loma stakla na vozilu osim na svjetlima i ogledalima