Poziv za 71. redovnu sjednicu Skupštine аkcionаrа

Poziv na 71. sjednicu Skupštine akcionara

 

Preuzmite poziv

Preuzmite materijal za sjednicu

Preuzmite Prvu tačka dnevnog reda (bjanko odluke)