Odluka o radnom vremenu

 

 

Na osnovu člana 64. Statuta DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, prečišćeni tekst broj: 01-79-4-1-5/20 od 26.02.2020. godine, Generalni direktor „DUNAV OSIGURANJA“ a.d. Banja Luka, donosi sljedeću

ODLUKU

O RADNOM VREMENU

 

I

Ovom odlukom uređuje se radno vrijeme šalter sale u sjedištu Društva na adresi Veselina Masleše br. 28 u Banjoj Luci.

 

II

Радно вријеме шалтер сале из члана 1. ове одлуке је:

 

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 18.03.2024. godine, te će biti objavljena na Internet stranici Društva.

 

Šalter sala radno vrijeme