DUNAV OSIGURANJE prekida saradnju sa agencijom PRESTIGE

DUNAV OSIGURANJE” a.dBanja LukaFilijala Sarajevo,  sa sjedištem u ulici Džemala Bijedića br. 129, ovim putem objavljuje da se vrši sporazumni raskid Ugovora  o obavlјanju djelatnosti zastupanja u osiguranju, broj: 01-937-1/22 od 25.07.2022. godine sa Agencijom za posredovanje u osiguranju „PRESTIGE“, sa poslovnim sjedištem  u SarajevuUlica Radava 2, ID 4303117520002, zastupana po vlasniku ANELI MULIĆ, upisana u Registar zastupnika u osiguranju –pod brojem PZFL 979. Raskid ugovora stupa na snagu 10.07.2023.godine.