Aneks I Ugovora o posredovanju u osiguranju, Brokersko društvo u osiguranju „FORTIS“ d.o.o. Banja Luka, direktor Ognjen Aleksić

Aneks I Ugovora o posredovanju u osiguranju, Brokersko društvo u osiguranju „FORTIS“ d.o.o. Banja Luka, direktor Ognjen Aleksić