N

NAJVEĆA MOGUĆA ŠTETA / NAJVEĆA VEROVATNA ŠTETA/ – Possible Maximum Loss/Probable Maximum Loss. Pod najvećom mogućom štetom podrazumijeva se procjenjena najveća šteta sa kojom se mora računati kod štetnog dogadaja, a da se pri tom ne uzimaju u obzir katastrofalni događaji koji su mogući, ali malo vjerovatni i s određenim malim rizikom

NEMATERIJALNA ŠTETA – povreda nematerijalnih dobara jednog lica (fizički ili psihološki bol ili strah)

NEPOZNATO VOZILO – motorno vozilo čija registarska oznaka nije poznata, odnosno vozilo za koje nema podataka za identifikaciju

NESREĆNI SLUČAJ – svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, koji djelujući uglavnom spolja i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušavanje zdravlja koje zahtijeva ljekasku pomoć