L

LIST POKRIĆA – dokaz o postojanju ugovora o osiguranju koji privremeno zamjenjuje polisu